Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

31.01.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR | Mesačne

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 12/2021

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

27.01.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR | Mesačne

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 12/2021

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane a samostatne podľa hlavných priemyselných zoskupení.

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

27.01.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR | Mesačne

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 12/2021

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

27.01.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR | Mesačne

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 4. štvrťrok 2021

Štvrťročne: indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien...

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

30.12.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR | Mesačne

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 11 / 2021

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.


/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/prices/publications Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0TS7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík /Publikácie