Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Náklady práce

Náklady práce

Ilustračný obrázok

31.07.2023 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Práca

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2022

Ročné údaje o zamestnancoch a mzdách.

Ilustračný obrázok/illustrative image

16.06.2023 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR

Štruktúra miezd v SR v roku 2022

Publikácia obsahuje výsledky výberového zisťovania o štruktúre miezd v SR v triedení podľa zamestnania, pohlavia, veku a vzdelania.

Ilustračný obrázok/illustrative image

31.03.2023 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Práca

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2022

Údaje o zamestnancoch a mzdách zo štvrťročného výkazníctva.

Ilustračný obrázok

30.11.2022 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR

Úplné náklady práce v SR v roku 2021

Výsledky výberového zisťovania o úplných nákladoch práce vynakladaných zamestnávateľom na zamestnancov.

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch

29.07.2022 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2021

Ročné údaje o zamestnancoch a mzdách.


/wps/portal/ext/themes/demography/cost/publications Náklady práce Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF24U2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Náklady práce /Publikácie