Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Vzdelávanie

Vzdelávanie

CVTS2015 – Zisťovanie o ďalšej odbornej príprave v SR

29.12.2017 | Publikácia - údajové prehľady | Neuvedená | Vzdelávanie | Štatistický úrad SR

CVTS2015 – Zisťovanie o ďalšej odbornej príprave v SR

Údaje o základných charakteristikách a stratégiách ďalšej odbornej prípravy, účastníkoch, náplni, poskytovateľoch a nákladoch na kurzy...

AES 2016 Zisťovanie o vzdelávaní dospelých v SR / AES 2016 Adult Education Survey in the SR

19.12.2017 | Publikácia - údajové prehľady | Neuvedená | Vzdelávanie | Štatistický úrad SR

AES 2016 Zisťovanie o vzdelávaní dospelých v SR

Údaje o účasti obyvateľstva na formálnom, neformálnom a nevýučbovom vzdelávaní, záujme a prístupe k informáciám...


/wps/portal/ext/themes/demography/education/publications Vzdelávanie Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQGAP6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Vzdelávanie /Publikácie