Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Doprava a skladovanie

Doprava a skladovanie

Ilustračný obrázok

03.12.2021 | Doprava a poštové služby | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR

Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2021

Vývoj základných údajov za predchádzajúce tri roky za železničnú, cestnú, vodnú, leteckú, mestskú hromadnú a potrubnú dopravu, údaje o zamestnanosti..

Aktuálne údaje o doprave

15.02.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Štatistický úrad SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 12/2020

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, vybrané ukazovatele ekonomiky SR za sekciu Doprava

Aktuálne údaje o doprave

14.01.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Štatistický úrad SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 11/2020

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, vybrané ukazovatele ekonomiky SR za sekciu Doprava ...

Aktuálne údaje o doprave

16.12.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Štatistický úrad SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 10/2020

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, vybrané ukazovatele ekonomiky SR za sekciu ...

08.12.2020 | Doprava a poštové služby | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR

Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2020

Vývoj základných údajov za predchádzajúce tri roky za železničnú, cestnú, vodnú, leteckú, mestskú hromadnú a potrubnú dopravu, ...

Aktuálne údaje o doprave

14.04.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Štatistický úrad SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 2/2020

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

Ročenka dopravy 2019

10.12.2019 | Doprava a poštové služby | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR

Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2019

Vývoj základných údajov za predchádzajúce tri roky za železničnú, cestnú, vodnú, leteckú, mestskú hromadnú a potrubnú dopravu, ...

Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2018

06.12.2018 | Doprava a poštové služby | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR

Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2018

Vývoj základných údajov za predchádzajúce tri roky za železničnú, cestnú, vodnú, leteckú, mestskú hromadnú a potrubnú dopravu,...

Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2017/Yearbook of Transport, Posts and Telecommunication 2017

08.12.2017 | Doprava a poštové služby | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR

Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2017

Vývoj základných údajov za predchádzajúce tri roky za železničnú, cestnú, vodnú, leteckú, mestskú hromadnú a potrubnú dopravu...

Aktuálne údaje o doprave

13.10.2017 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Štatistický úrad SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 8/2017

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2,


/wps/portal/ext/themes/sectoral/transport/publications Doprava a skladovanie Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3496 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Doprava a skladovanie /Publikácie