Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Spotrebiteľský barometer

19.05.2023 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Spotrebiteľský barometer II./2023

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

 
Ilustračný obrázok

28.04.2023 | Obyvateľstvo a migrácia | Štatistický úrad SR | Informačno propagačná publikácia

MY V ČÍSLACH – Zahraničné sťahovanie 2022

Základná informácia zostavená zo štatistických údajov o výsledkoch zahraničnej migrácie v SR v roku 2022 podľa európskych indikátorov.

 
Ilustračný obrázok

26.04.2023 | Príjmy a spotreba | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Kvalita života obyvateľov SR

Publikácia uvádza spokojnosť obyvateľov SR so svojím životom, s finančnou situáciou, s využívaním voľného času a s osobnými vzťahmi.

 
Ilustračný obrázok

28.04.2023 | Práca | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 4. štvrťrok 2022 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl) vrátane modulu 2022 o pracovných zručnostiach

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 4. štvrťrok 2022...

 
Ilustračný obrázok

31.03.2023 | Obyvateľstvo a migrácia | Štatistický úrad SR | Informačno propagačná publikácia

MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2022

Základná informácia zostavená zo štatistických údajov o výsledkoch demografických procesov (sobášnosti, rozvodovosti, pôrodnosti, úmrtnosti...

 
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

06.04.2023 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 4. štvrťrok 2022

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

 
Súpis hospodárskych zvierat

06.04.2023 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2022

Údaje o počte hospodárskych zvierat podľa druhov, pohlavia, veku, kategórie a hmotnosti triedené podľa krajov.

 
Ilustračný obrázok

28.03.2023 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

Publikácia poskytuje komplexné kvantitatívne hodnotenie pokroku Slovenskej republiky pri dosahovaní 17 cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030.

 
Ilustračný obrázok

31.03.2023 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2022

Celková úroda a hektárová úroda, zberové plochy jednotlivých plodín, výmera a veková štruktúra vinohradov, osev ozimín, úroda zeleniny za SR...

 
Ilustračný obrázok/illustrative image

31.03.2023 | Náklady práce | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2022

Údaje o zamestnancoch a mzdách zo štvrťročného výkazníctva.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií