Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Indikátory kvality života
Print Mail PDF TW FB WA

Indikátory kvality života

Posledná aktualizácia: 23.02.2018 | Počet zobrazení: 53015

Indikátory kvality života

Kvalita života je jednou z pomerne nových oblastí v rámci štatistickej produkcie. Teoreticky vychádza z odporúčaní pre štatistiku, ktoré sú uvedené v tzv. Stiglitz - Sen - Fituossiho správe (2009). Existuje viacero definícií kvality života ako aj viacero teoretických konceptov pre jej meranie.

Indikátory kvality života produkované a diseminované ŠÚ SR sa opierajú o koncept všeobecne prijatý v rámci Európskeho štatistického systému. Pre tento koncept platia nasledujúce požiadavky:

 • Zdrojom údajov pre indikátory kvality života sú predovšetkým výberové štatistické zisťovania (napr. VZPS, EU SILC, EHIS, RÚ), ktoré zodpovedajú štatistickým požiadavkám na kvalitu, a to najmä robustnosť, včasnosť a porovnateľnosť v rámci EÚ.
 • Navrhnuté indikátory sa týkajú kvality života jednotlivca.
 • Indikátory pokrývajú objektívnu aj subjektívnu stránku kvality života.
 • Indikátory zabezpečujú meranie blahobytu ľudí za nasledujúcich 9 oblastí (dimenzií):
  • a) Materiálne životné podmienky,
  • b) Produktivita,
  • c) Zdravie,
  • d) Vzdelanie,
  • e) Voľný čas a sociálne vzťahy,
  • f) Fyzická a ekonomická bezpečnosť,
  • g) Vládnutie a ľudské práva,
  • h) Prírodné a životné podmienky,
  • i) Celková životná skúsenosť.

V roku 2013 bol do zisťovania EU SILC zaradený modul, ktorý je zdrojom údajov o subjektívnom blahobyte obyvateľov Slovenska, konkrétne o spokojnosti s rôznymi aspektami života, o celkovej spokojnosti, o zmysle života, dôvere v politický a právny systém ale aj o pocitoch.

 

 


/wps/portal/ext/themes/living/life/about Indikátory kvality života Z6_VLP8BB1A0OUS40A57129PP2823 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Indikátory /Indikátory kvality života /O téme