Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
Rotator
Aktuality - minimalizované
Vybrané Publikacie na Home

Rodová rovnosť 2020

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.

Ilustračný obrázok

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1.štvrťroku 2021

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda),...

Ilustračný obrázok

EU SILC 2020 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Publikácia „EU SILC 2020 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia“ poskytuje prehľad o základných indikátoroch chudoby a sociálneho vylúčenia...

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020 prezentuje vývoj SR do roku 2019 za viac ako 30 vecných okruhov.

Grafy - s iframe

GRAFY

Tempo rastu HDP

  • Tempo rastu HDP

Nezamestnanosť

  • Nezamestnanosť

Miera inflácie

  • Miera inflácie

Priemerná mesačná mzda

  • Priemerná mesačná mzda
Kľúčové ukazovatele

Kľúčové ukazovatele

  • Kľúčové ukazovatele
Aktuálne ekonomické údaje
Kalendár udalostí homePage
  • Kalendár udalostí

August 2021
Po Ut Str Štv Pi So Ne
26
27
28
29
30
31
1
2
3
5
6

06.08.2021

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 30. týždeň 2021

7
8
9

09.08.2021

- Podrobné údaje zahraničného obchodu v máji a za päť mesiacov roku 2021
- Vývoj zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2021

10

10.08.2021

- Stavebná produkcia v júni 2021
- Priemyselná produkcia v júni 2021

11
12

12.08.2021

- Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júni 2021
- Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júni 2021

13

13.08.2021

- Vývoj jadrovej a čistej inflácie v júli 2021
- Vývoj spotrebiteľských cien v júli 2021
- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 31. týždeň 2021

14
15
16

16.08.2021

- Nové objednávky v priemysle v júni 2021

17

17.08.2021

- Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 2. štvrťroku 2021

18

18.08.2021

- Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júli 2021

19
20
21
22
23
24

24.08.2021

- Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júni 2021

25
26
27

27.08.2021

- Vývoj cien vo výrobnej sfére v júli 2021
- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 33. týždeň 2021

28
29
30

30.08.2021

- Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v auguste 2021
- Konjunkturálny prieskum v službách v auguste 2021
- Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v auguste 2021
- Konjunkturálny prieskum v obchode v auguste 2021
- Konjunkturálny prieskum v priemysle v auguste 2021
- Indikátor ekonomického sentimentu v auguste 2021

31

31.08.2021

- Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 2. štvrťroku 2021
- Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 2. štvrťroku 2021

1
2
3
4
5
Dolný banner na homePage

/wps/portal/ext/home Štatistický úrad SR - Úvodná stránka Z6_Q7I8BB1A08NRE0ITAPGRJ41045 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka