Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Najnovšie

Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.04.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v priemysle v apríli 2021

Indikátor dôvery v priemysle v apríli vzrástol o 14 p. b.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.04.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v apríli 2021

V apríli sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 22,5 bodu na -25,5 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok a očakávanej zamestnanosti

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.04.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v obchode v apríli 2021

Indikátor dôvery v obchode pokračoval v raste aj v apríli na hodnotu 10,3 (o 7,3 p. b.). Rast bol ovplyvnený najmä pozitívnym hodnotením očakávaných podnikateľských aktivít (zo sezónne očistených údajov).

ilustratívny obrázok/illustrative image

29.04.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v službách v apríli 2021

Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v apríli opäť výraznejšie vzrástol, jeho hodnota (21) sa v porovnaní s marcom zvýšila o 30 percentuálnych bodov (p. b.), pričom tesne presiahla dlhodobý priemer o 1 bod.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.04.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Indikátor ekonomického sentimentu v apríli 2021

Ekonomická nálada na Slovensku bola v apríli výrazne optimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu vzrástol o 18,7 bodu na hodnotu 104,3.


/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/surveys/news Najnovšie Z6_VLP8BB1A0OSUA0INRI5CLB3GL5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory /Aktuality