Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Zahraničný obchod

Zahraničný obchod

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

11.09.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 6/2020

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Indexy cien v zahraničnom obchode SR

17.08.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 5/2020

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

16.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 12/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

16.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 12/2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.12.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky 2014 - 2018

Publikácia obsahuje súhrnné údaje a grafy za roky 2014 – 2018, celkový dovoz, vývoz, saldo a obrat za roky 2017 a 2018 v členení podľa krajín...

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/trade/publications Zahraničný obchod Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0AL1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Zahraničný obchod /Publikácie