Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Sociálna ochrana

Sociálna ochrana

 Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.12.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Sociálna ochrana | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2017 (podľa metodiky ESSPROS)

Publikácia zaznamenáva hlavné trendy vývoja sociálnej ochrany v SR, v členských štátoch EÚ a prístupových krajinách EÚ.

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2016

31.01.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Sociálna ochrana | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2016 (podľa metodiky ESSPROS)

Analýza príjmov a výdavkov na sociálnu ochranu a údajov o poberateľoch dôchodkov v Slovenskej republike v roku 2016.

 Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.12.2017 | Publikácia - údajové prehľady | Sociálna ochrana | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2015 (podľa metodiky ESSPROS)

Analýza príjmov a výdavkov na sociálnu ochranu a údajov o poberateľoch dôchodkov v Slovenskej republike v roku 2015.

ESSPROS - Výdavky a príjmy na sociálnu ochranu/ESSPROS - Expenditure and Receipts on Social Protection

13.03.2017 | Sociálna ochrana | Analytická publikácia | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2014 (podľa metodiky ESSPROS)

Analýza príjmov a výdavkov na sociálnu ochranu a údajov o poberateľoch dôchodkov v Slovenskej republike v roku 2014.

ESSPROS - Výdavky a príjmy na soc. ochranu a počet poberateľov dôchodkov 2013

23.12.2015 | Sociálna ochrana | Analytická publikácia | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

ESSPROS - Výdavky a príjmy na sociálnu ochranu a počet poberateľov dôchodkov v roku 2013

Príjmy a hrubé výdavky na sociálnu ochranu a počet poberateľov dôchodkov za rok 2013, netto dávky za rok 2012...

ESSPROS - Výdavky a príjmy na soc. ochranu a počet poberateľov dôchodkov 2012

17.12.2014 | Sociálna ochrana | Analytická publikácia | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

ESSPROS - Výdavky a príjmy na sociálnu ochranu a počet poberateľov dôchodkov v roku 2012

Príjmy a hrubé výdavky na sociálnu ochranu a počet poberateľov dôchodkov za rok 2012, netto dávky za rok 2011...

Zariadenia sociálnych služieb v Slovenskej republike/Social Services Facilities in the SR

31.07.2014 | Publikácia - údajové prehľady | Sociálna ochrana | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Zariadenia sociálnych služieb v Slovenskej republike v roku 2013

Publikácia obsahuje údaje o počte zariadení sociálnych služieb, ich kapacite, forme poskytovanej starostlivosti,...

ESSPROS - Výdavky a príjmy na soc. ochranu a počet poberateľov dôchodkov v roku 2011/ESSPROS – Expenditure and Receipts on Social Protection and Number of Pension Beneficiaries in 2011

11.10.2013 | Publikácia - údajové prehľady | Sociálna ochrana | Neuvedená | Ústredie ŠÚ SR

ESSPROS - Výdavky a príjmy na sociálnu ochranu a počet poberateľov dôchodkov v roku 2011

Údaje o výdavkoch a príjmoch na sociálnu ochranu a počte poberateľov dôchodkov (metodika ESSPROS)

Zariadenia sociálnych služieb v Slovenskej republike/Social Services Facilities in the SR

30.07.2013 | Sociálna ochrana | Analytická publikácia | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Zariadenia sociálnych služieb v Slovenskej republike v roku 2012

Údaje o počte zariadení, ich kapacite, forme poskytovanej starostlivosti, obyvateľoch, ich vekovej štruktúre, príjmoch, výdavkoch...

ESSPROS 2010 - účel invalidita

02.05.2013 | Sociálna ochrana | Neuvedená | Ústredie ŠÚ SR | Informačný leták

ESSPROS 2010 - účel invalidita

Základné údaje v tabuľkách, grafoch a mapách za EÚ 27 – účel invalidita.

/wps/portal/ext/themes/demography/social/publications Sociálna ochrana Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS00N0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Sociálna ochrana /Publikácie