Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg informatívnych správ
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

06.05.2021 | Obchod a stravovacie služby |

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v marci 2021

Tržby sa v marci začali porovnávať s obdobím, kedy prvýkrát zasiahla kríza, vysoké rasty vykázali tí, čo pred rokom prudšie padli

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.04.2021 | Doprava a poštové služby |

V osobnej doprave chýbali vo februári medziročne viac ako dve tretiny cestujúcich

Nákladná doprava prepravila vo februári 2021 najmenej tovaru od začiatku koronakrízy. Množstvo tovaru bolo výrazne nižšie ako pred rokom, vzrástli však prepravné vzdialenosti.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.04.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 16. týždeň 2021

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 16. týždni 2021 v porovnaní s cenami v 15. týždni 2021 ovplyvnili nižšie ceny natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny natural 95 oktánového benzínu a CNG sa nezmenili.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.04.2021 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Konjunkturálny prieskum v priemysle v apríli 2021

Indikátor dôvery v priemysle v apríli vzrástol o 14 p. b.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.04.2021 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v apríli 2021

V apríli sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 22,5 bodu na -25,5 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok a očakávanej zamestnanosti

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.04.2021 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Konjunkturálny prieskum v obchode v apríli 2021

Indikátor dôvery v obchode pokračoval v raste aj v apríli na hodnotu 10,3 (o 7,3 p. b.). Rast bol ovplyvnený najmä pozitívnym hodnotením očakávaných podnikateľských aktivít (zo sezónne očistených údajov).

 
ilustratívny obrázok/illustrative image

29.04.2021 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Konjunkturálny prieskum v službách v apríli 2021

Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v apríli opäť výraznejšie vzrástol, jeho hodnota (21) sa v porovnaní s marcom zvýšila o 30 percentuálnych bodov (p. b.), pričom tesne presiahla dlhodobý priemer o 1 bod.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.04.2021 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Indikátor ekonomického sentimentu v apríli 2021

Ekonomická nálada na Slovensku bola v apríli výrazne optimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu vzrástol o 18,7 bodu na hodnotu 104,3.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.04.2021 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v apríli 2021

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku apríla výrazne optimistickejšia ako predchádzajúci mesiac.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.04.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Vývoj cien vo výrobnej sfére v marci 2021

V marci 2021 sa medziročne zvýšili ceny poľnohospodárskych výrobkov, v stavebníctve vzrástli ceny stavebných materiálov a zvýšili sa aj ceny priemyselných výrobcov pre export. Klesli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko aj ceny stavebných prác.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/informationmessages Katalóg informatívnych správ Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00B6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ