Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
Rotator
Aktuality - minimalizované
Vybrané Publikacie na Home
Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2020

Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2020

Publikácia predstavuje bohatý informačný zdroj regionálnych údajov.

Rodová rovnosť 2020

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.

SR_v_cislach_SK_2020

Slovenská republika v číslach 2020

Informatívno-propagačná publikácia poskytujúca vybrané štatistické informácie z oblasti demografického, ekonomického a sociálneho vývoja Slovenska.

Ilustračný obrázok

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2020

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda),...

Grafy - s iframe

GRAFY

Tempo rastu HDP

  • Tempo rastu HDP

Nezamestnanosť

  • Nezamestnanosť

Miera inflácie

  • Miera inflácie

Priemerná mesačná mzda

  • Priemerná mesačná mzda
Kľúčové ukazovatele

Kľúčové ukazovatele

  • Kľúčové ukazovatele
Aktuálne ekonomické údaje
Kalendár udalostí homePage
  • Kalendár udalostí

Máj 2021
Po Ut Str Štv Pi So Ne
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
7

07.05.2021

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 17. týždeň 2021
- Podrobné údaje zahraničného obchodu vo februári a za dva mesiace roku 2021
- Vývoj zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2021

8
9
10

10.05.2021

- Stavebná produkcia v marci 2021
- Priemyselná produkcia v marci 2021

11
12

12.05.2021

- Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2021
- Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2021

13

13.05.2021

- Vývoj jadrovej a čistej inflácie v apríli 2021
- Vývoj spotrebiteľských cien v apríli 2021

14

14.05.2021

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 18. týždeň 2021
- Nové objednávky v priemysle v marci 2021

15
16
17
18

18.05.2021

- Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2021

19

19.05.2021

- Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2021

20
21

21.05.2021

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 19. týždeň 2021

22
23
24

24.05.2021

- Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v marci 2021

25
26
27

27.05.2021

- Vývoj cien vo výrobnej sfére v apríli 2021

28

28.05.2021

- Konjunkturálny prieskum v priemysle v máji 2021
- Indikátor ekonomického sentimentu v máji 2021
- Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v máji 2021
- Konjunkturálny prieskum v obchode v máji 2021
- Konjunkturálny prieskum v službách v máji 2021
- Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v máji 2021
- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 20. týždeň 2021

29
30
31

31.05.2021

- Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 1. štvrťroku 2021
- Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 1. štvrťroku 2021

1
2
3
4
5
6
Dolný banner na homePage

/wps/portal/ext/home Štatistický úrad SR - Úvodná stránka Z6_Q7I8BB1A08NRE0ITAPGRJ41045 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka