Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Národné účty

Národné účty

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.11.2023 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 3. štvrťroku 2023

Ekonomika SR v 3. štvrťroku 2023 udržala rast, bol však miernejší ako v jarnom období. Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 milióny 437-tisíc osôb a medziročne sa zvýšila o 0,2 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

27.10.2023 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Jesenná revízia HDP ukázala nižší výkon ekonomiky SR v prvom polroku 2023, rast za prvý štvrťrok bol zrevidovaný na 0,5 %

Štatistický úrad SR uskutočnil v súlade s národnou politikou revízií druhú tohtoročnú revíziu údajov v systéme národných účtov, ktorá spresnila štvrťročné aj ročné údaje o hrubom domácom produkte.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

20.10.2023 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Deficit verejných financií za rok 2022 - spresnený

Deficit verejných financií v roku 2022 na Slovensku po spresnení dosiahol 2,02 % HDP.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

20.10.2023 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Hrubý národný dôchodok za rok 2022

Hrubý národný dôchodok Slovenskej republiky v roku 2022 dosiahol hodnotu 107,8 mld. eur, čo je medziročný rast o 10,7 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

20.10.2023 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Rast HDP v roku 2022 bol zrevidovaný na 1,8 %, revízia ukázala vyšší výkon ekonomiky SR

Rast HDP v roku 2022 bol zrevidovaný na 1,8 %, revízia ukázala vyšší výkon ekonomiky SR

Najbližšie budú zverejnené:

05.12.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
3. štvrťrok 2023

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2023

 
05.12.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
3. štvrťrok 2023

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2023

 

/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/accounts/news Národné účty Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0SO6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Národné účty /Aktuality