Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Národné účty

Národné účty

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

04.06.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2021

Výkon ekonomiky sa udržal tesne nad nulou najmä vďaka dynamike exportu a lepšej výkonnosti významných odvetví

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

04.06.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2021

Investičné plány sa stále dostatočne nerozhýbali, aktivita medziročne klesla o 10 %

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.05.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2021

Ekonomika SR sa v prvom štvrťroku 2021 udržala nad nulou, rast dosiahol 0,3 %

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.04.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Deficit verejných financií v roku 2020 na Slovensku dosiahol 6,16 % HDP

ŠÚ SR zverejňuje Správu o deficite a dlhu SR, ktorá obsahuje polodefinitívny výsledok hospodárenia sektora verejnej správy SR za rok 2020 a uvádza spresnené dáta za ostatné roky časového obdobia 2017 – 2021.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.03.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku 2020

Hrubý domáci produkt SR v roku 2020 klesol o 5,2 %, ekonomiku na sklonku roka potiahol export a znižovanie prepadu vybraných odvetví

Najbližšie budú zverejnené:

16.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
3. štvrťrok 2021

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 3. štvrťroku 2021

 
03.09.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štvrťrok 2021

Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2021

 
03.09.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štrvťrok 2021

Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2021

 
17.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štvrťrok 2021

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 2. štvrťroku 2021

 

/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/accounts/news Národné účty Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0SO6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Národné účty /Aktuality