Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.12.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v novembri 2019

V novembri 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 3 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,7 % a čistá inflácia hodnotu 1,9 %.

ilustratívny obrázok/illustrative image

13.12.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj spotrebiteľských cien v novembri 2019

Spotrebiteľské ceny sa v novembri 2019 oproti novembru 2018 v úhrne zvýšili o 3 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.12.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 49. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 49. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 48. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny LPG. Klesli ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

06.12.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 48. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 48. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 47. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny natural 98 oktánového benzínu. Klesli ceny LPG a motorovej nafty. Ceny natural 95 oktánového benzínu a CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.11.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 3. štvrťroku 2019

Ceny vo vybraných trhových službách sa v 3. štvrťroku 2019 medziročne zvýšili o 2,8 %.

Najbližšie budú zverejnené:

18.12.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
november 2019

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v novembri 2019

 
20.12.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
50. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 50. týždeň 2019

 
20.12.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
november 2019

Vývoj cien vo výrobnej sfére v novembri 2019

 
07.01.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
51. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 51. týždeň 2019

 
07.01.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
52. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 52. týždeň 2019

 
10.01.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
1. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 1. týždeň 2020

 
14.01.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
december 2019

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v decembri 2019

 
14.01.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
december 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2019

 
17.01.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
december 2019

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2019

 
17.01.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
2. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 2. týždeň 2020

 
/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/prices/news Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0T44 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík /Aktuality