Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Sociálna ochrana

Sociálna ochrana

Ilustračný obrázok

02.12.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Sociálna ochrana | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2019 (podľa metodiky ESSPROS)

Publikácia má posunutý termín zverejnenia na 10. decembra 2021 z dôvodu neskoršej dostupnosti podkladov...

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2018 (podľa metodiky ESSPROS)

31.12.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Sociálna ochrana | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2018 (podľa metodiky ESSPROS)

Výsledky zo zisťovania ESSPROS. Účelom publikácie je poskytnúť analýzu príjmov a výdavkov na sociálnu ochranu a údajov o poberateľoch dôchodkov v SR.

 Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.12.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Sociálna ochrana | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2017 (podľa metodiky ESSPROS)

Publikácia zaznamenáva hlavné trendy vývoja sociálnej ochrany v SR, v členských štátoch EÚ a prístupových krajinách EÚ.

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2016

31.01.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Sociálna ochrana | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2016 (podľa metodiky ESSPROS)

Analýza príjmov a výdavkov na sociálnu ochranu a údajov o poberateľoch dôchodkov v Slovenskej republike v roku 2016.

 Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.12.2017 | Publikácia - údajové prehľady | Sociálna ochrana | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2015 (podľa metodiky ESSPROS)

Analýza príjmov a výdavkov na sociálnu ochranu a údajov o poberateľoch dôchodkov v Slovenskej republike v roku 2015.

ESSPROS - Výdavky a príjmy na sociálnu ochranu/ESSPROS - Expenditure and Receipts on Social Protection

13.03.2017 | Sociálna ochrana | Analytická publikácia | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2014 (podľa metodiky ESSPROS)

Analýza príjmov a výdavkov na sociálnu ochranu a údajov o poberateľoch dôchodkov v Slovenskej republike v roku 2014.


/wps/portal/ext/themes/demography/social/publications Sociálna ochrana Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS00N0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Sociálna ochrana /Publikácie