Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
Rotator
Aktuality - minimalizované
Vybrané Publikacie na Home
Ilustračný obrázok

Štatistická správa o hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2023

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda),...

Ilustračný obrázok

Inflation in the Visegrad Group

Elektronická publikácia v anglickom jazyku pripravená v rámci slovenského predsedníctva vo V4 prináša zaujímavé informácie na tému inflácie.

Ilustračný obrázok

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021: Národná analytická správa

Publikácia obsahuje komplexný analytický pohľad na populáciu SR a podmienky jej bývania k referenčnému dátumu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Ilustračný obrázok

Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

Publikácia poskytuje komplexné kvantitatívne hodnotenie pokroku Slovenskej republiky pri dosahovaní 17 cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030.

Grafy - s iframe

GRAFY

Miera inflácie

  • Miera inflácie

Tempo rastu HDP

  • Tempo rastu HDP

Nezamestnanosť

  • Nezamestnanosť

Priemerná mesačná mzda

  • Priemerná mesačná mzda
Kľúčové ukazovatele

Kľúčové ukazovatele

  • Kľúčové ukazovatele
Aktuálne ekonomické údaje
Kalendár udalostí homePage
  • Kalendár udalostí

Október 2023
Po Ut Str Štv Pi So Ne
25
26
27
28
29
30
1
3
4

04.10.2023

- Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v auguste 2023

5
6

06.10.2023

- Tretí odhad úrody 2023
- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 39. týždeň 2023

7
8
9

09.10.2023

- Zahraničný obchod - predbežné údaje za august a podrobné údaje za sedem mesiacov roku 2023

10

10.10.2023

- Priemyselná produkcia v auguste 2023

11

11.10.2023

- Stavebná produkcia v auguste 2023

12

12.10.2023

- Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v auguste 2023
- Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v auguste 2023
- Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v auguste 2023

13

13.10.2023

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 40. týždeň 2023
- Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v septembri 2023

14
15
16

16.10.2023

- Nové objednávky v priemysle v auguste 2023

17
18

18.10.2023

- Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2023

19
20

20.10.2023

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 41. týždeň 2023
- Hrubý národný dôchodok za rok 2022
- Deficit verejných financií za rok 2022 - spresnený

21
22
23
24

24.10.2023

- Nákladná a osobná doprava v auguste 2023

25
26

26.10.2023

- Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v treťom štvrťroku 2023

27

27.10.2023

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 42. týždeň 2023
- Vývoj cien vo výrobnej sfére v septembri 2023

28
29
30

30.10.2023

- Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v októbri 2023

31
1
2
3
4
5
Dolný banner na homePage

/wps/portal/ext/home Štatistický úrad SR - Úvodná stránka Z6_Q7I8BB1A08NRE0ITAPGRJ41045 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka