Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Vzdelávanie
Print Mail PDF TW FB WA

Vzdelávanie

10.07.2020 | | Počet zobrazení: 124232

Štatistika školstva poskytuje informácie o činnosti štátnych, súkromných, cirkevných škôl a školských zariadení. Zahŕňa najmä údaje o materských, základných, stredných a vysokých školách, školskom stravovaní, štipendiách a školských zariadeniach.

Zdrojom informácií sú:

- administratívne zdroje údajov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.sk), ktoré spracováva jeho priamo riadená organizácia "Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)". 
Výstupy z AZÚ sa nachádzajú na webovej adrese www.cvtisr.sk.

Implementácia ISCED 2011 (Medzinárodný klasifikačný štandard pre vzdelávanie) (pdf, 114 kB)

 


/wps/portal/ext/themes/demography/education/about Vzdelávanie Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQGAU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Vzdelávanie /O téme