Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustračný obrázok

25.11.2022 | Rodový aspekt  | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Publikácia - údajové prehľady

Ženy a muži v SR 2022

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.

 
Ilustračný obrázok

25.11.2022 | Životné prostredie | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2017 - 2021

V publikácii sú prezentované údaje o jednotlivých zložkách životného prostredia a ich stave (chránené územia, pôda, zver, ovzdušie, voda),...

 
Ilustračný obrázok

25.11.2022 | Košický kraj | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Publikácia - údajové prehľady

Krajské mesto Košice 2021

Komplexný prehľad štatistických informácií demografického, hospodárskeho a sociálneho vývoja mesta Košice,...

 
Spotrebiteľský barometer

18.11.2022 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Spotrebiteľský barometer IV./2022

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

 

16.11.2022 | Sociálna ochrana | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2020 (podľa metodiky ESSPROS)

Publikácia analyzuje príjmy a výdavky na sociálnu ochranu a údaje o poberateľoch dôchodkov v Slovenskej republike v roku 2020.

 

15.11.2022 | Stavebníctvo | Štatistický úrad SR | Ročenka

Ročenka stavebníctva SR 2022

Vývoj základných ukazovateľov charakterizujúcich činnosť dodávateľských stavebných podnikov podľa SK NACE REV.2, druhu vlastníctva, ...

 
Ilustračný obrázok

15.11.2022 | Priemysel | Štatistický úrad SR | Ročenka

Ročenka priemyslu SR 2022

Vývoj údajov za priemyselné podniky a závody o zamestnancoch, produkcii, tržbách, hrubom obra­te, mzdách, odpracovaných hodinách...

 
Ilustračný obrázok

31.10.2022 | Obyvateľstvo a migrácia | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

ŠTATISTIKA V SÚVISLOSTIACH Hlavné trendy vývoja rozvodovosti v SR, 2021

Hlavné trendy vývoja rozvodovosti na Slovensku (historický prierez a súčasnosť). Obsahom je analytický text, tabuľky, grafy, mapy a met. vysvetlivky.

 
Ilustračný obrázok/illustrative image

20.10.2022 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Informačno propagačná publikácia

Slovenská republika v číslach 2022

Informatívno-propagačná publikácia poskytujúca vybrané štatistické informácie z oblasti demografického, ekonomického a sociálneho vývoja Slovenska...

 
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

31.10.2022 | Práca | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 2. štvrťrok 2022

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 2. štvrťrok 2022.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií