Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Priemysel

Priemysel

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.06.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v apríli 2021

Nové objednávky v priemysle v apríli 2021 v porovnaní s aprílom 2020 sa zvýšili v stálych cenách o 136 %

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.06.2021 | Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2021

Tržby v priemysle sa dotiahli na úroveň pred pandémiou, vybrané trhové služby a stavebníctvo ešte výrazne zaostávajú

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.06.2021 | Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v apríli 2021

Zamestnanosť sa v apríli 2021 medziročne zvýšila len v informačných a komunikačných činnostiach a vo vybraných trhových službách. Rast mzdy bol najvýraznejší v ubytovaní a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.06.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Priemyselná produkcia v apríli 2021

Priemysel medziročne vzrástol o viac ako dve tretiny, stále však bol tesne pod úrovňou produkcie pred pandémiou

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

04.06.2021 | Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Finančné hospodárenie korporácií v 1. štvrťroku 2021

Korporácie v prvom štvrťroku výrazne zlepšili svoje hospodárenie, finančné korporácie zásadne


/wps/portal/ext/themes/sectoral/industry/news Priemysel Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q38R4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Priemysel /Aktuality