Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

07.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
február 2021

Podrobné údaje zahraničného obchodu vo febrári a za dva mesiace roku 2021

 
07.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
17. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 17. týždeň 2021

 
07.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
marec 2021

Vývoj zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2021

 
10.05.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
marec 2021

Priemyselná produkcia v marci 2021

 
10.05.2021
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
marec 2021

Stavebná produkcia v marci 2021

 
12.05.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
marec 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2021

 
12.05.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
marec 2021

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2021

 
13.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2021

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v apríli 2021

 
13.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2021

Vývoj spotrebiteľských cien v apríli 2021

 
14.05.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
marec 2021

Nové objednávky v priemysle v marci 2021

 
14.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
18. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 18. týždeň 2021

 
18.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
1. štvrťrok 2021

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2021

 
19.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2021

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2021

 
21.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
19. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 19. týždeň 2021

 
24.05.2021
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
marec 2021

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v marci 2021

 
27.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2021

Vývoj cien vo výrobnej sfére v apríli 2021

 
28.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
máj 2021

Indikátor ekonomického sentimentu v máji 2021

 
28.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
máj 2021

Konjunkturálny prieskum v obchode v máji 2021

 
28.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
máj 2021

Konjunkturálny prieskum v priemysle v máji 2021

 
28.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
máj 2021

Konjunkturálny prieskum v službách v máji 2021

 
28.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
máj 2021

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v máji 2021

 
28.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
20. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 20. týždeň 2021

 
28.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
máj 2021

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v máji 2021

 
31.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
1. štvrťrok 2021

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 1. štvrťroku 2021

 
31.05.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
1. štvrťrok 2021

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 1. štvrťroku 2021

 
04.06.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
1. štvrťrok 2021

Finančné hospodárenie korporácií v 1. štvrťroku 2021

 
04.06.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
1. štvrťrok 2021

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2021

 
04.06.2021
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
1. štvrťrok 2021

Nezamestnanosť v 1. štvrťroku 2021

 
04.06.2021
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
1. štvrťrok 2021

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 1. štvrťroku 2021

 
04.06.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
21, týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 21 týždeň 2021

 
04.06.2021
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
apríl 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v apríli 2021

 
04.06.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
1. štvrťrok 2021

Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2021

 
04.06.2021
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
1. štvrťrok 2021

Výstavba bytov v 1. štvrťroku 2021

 
04.06.2021
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
1. štvrťrok 2021

Zamestnanosť v 1. štvrťroku 2021

 
09.06.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
marec 2021

Podrobné údaje zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2020

 
09.06.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
apríl 2021

Vývoj zahraničného obchodu v apríli a za štyri mesiace roku 2021

 
10.06.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
apríl 2021

Priemyselná produkcia v apríli 2021

 
10.06.2021
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
apríl 2021

Stavebná produkcia apríli 2021

 
11.06.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
22.týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 22.týždeň 2021

 
14.06.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
apríl 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2021

 
14.06.2021
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
apríl 2021

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v apríli 2021

 
15.06.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2021

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v máji 2021

 
15.06.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2021

Vývoj spotrebiteľských cien máji 2021

 
16.06.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
apríl 2021

Nové objednávky v priemysle v apríli 2021

 
17.06.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2021

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2021

 
18.06.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
23. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 23 týždeň 2021

 
23.06.2021
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
apríl 2021

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v apríli 2021

 
25.06.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
24. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 24. týždeň 2021

 
28.06.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2021

Vývoj cien vo výrobnej sfére v máji 2021

 
29.06.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2021

Indikátor ekonomického sentimentu v júni 2021

 

/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia