Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podmienky poskytnutia prístupu k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely
Print Mail TW FB WA

Podmienky poskytnutia prístupu k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely

Posledná aktualizácia: 09.03.2022

Prístup k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely sa schvaľuje výskumným subjektom, konkrétne:

  • univerzitám a ostatným vzdelávacím organizáciám vyššieho vzdelávania,
  • organizáciám, alebo inštitúciám vedeckého výskumu.

Doktorandi alebo výskumní pracovníci by mali o prístup žiadať prostredníctvom výskumného subjektu, ktorého sú zamestnancami.

Prístup k dôverným štatistickým údajom môže ŠÚ SR poskytnúť:

  1. prostredníctvom zaslania údajov výskumným subjektom,
  2. prostredníctvom vstupu do Výskumného dátového centra (VDC).

Štatistický úrad SR individuálne schvaľuje každý prístup, pričom žiadateľ musí:

  1. predložiť alebo zaslať na info@statistics.sk, resp. na poštovú adresu úradu riadne vyplnený formulár výskumného návrhu (DOC - 57 kB),

  2. podpísať zmluvu o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely medzi výskumným subjektom a úradom, ktorá špecifikuje podmienky prístupu k údajom, povinnosti zmluvných strán, opatrenia na zabezpečenie štatistickej dôvernosti údajov a sankcie v prípade porušenia týchto pravidiel,

  3. v prípade získania súhlasu na prístup k údajom dodržiavať osobitné pokyny pre prácu s dôvernými štatistickými údajmi, o ktorých bude informovaný.

Špecifiká práce vo VDC:

  • Výskumníci pracujúci s mikroúdajmi vo VDC sú inštruovaní o spôsobe tvorby takých výstupov, ktoré nebudú porušovať štatistickú dôvernosť a zároveň im budú môcť byť poskytnuté po skončení ich výskumnej práce.

  • Mikroúdaje sprístupňované vo VDC majú odstránené len priame identifikátory, ďalšie metódy ochrany dôverných štatistických údajov sa v prípade potreby aplikujú až na výstupy vytvorené výskumníkmi.

  • Mikroúdaje dostupné vo VDC majú vyššiu informačnú hodnotu ako mikroúdaje zasielané priamo výskumným inštitúciám.


/wps/portal/ext/services/microdata Podmienky poskytnutia prístupu k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely Z6_VLP8BB1A0G1A60QFA2M9JKJH42 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Prístup k dôverným štatistickým údajom