Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

18.05.2022
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
apríl 2022

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2022

 
20.05.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
19. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 19. týždeň 2022

 
25.05.2022
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
marec 2022

Nákladná a osobná doprava v marci 2022

 
26.05.2022
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
apríl 2022

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v apríli 2022

 
27.05.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
20. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 20. týždeň 2022

 
27.05.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2022

Vývoj cien vo výrobnej sfére v apríli 2022

 
30.05.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
máj 2022

Indikátor ekonomického sentimentu v máji 2022

 
30.05.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
máj 2022

Výsledky konjunkturálneho prieskumu vo vybraných odvetviach a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v máji 2022

 
31.05.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
1. štvrťrok 2022

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 1. štvrťroku 2022

 
31.05.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
1. štvrťrok 2022

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 1. štvrťroku 2022

 
03.06.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
21. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 21. týždeň 2022

 
03.06.2022
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
apríl 2022

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v apríli 2022

 
06.06.2022
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
1. štvrťrok 2022

Nezamestnanosť v 1. štvrťroku 2022

 
06.06.2022
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
1. štvrťrok 2022

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2022

 
06.06.2022
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
1. štvrťrok 2022

Zamestnanosť v 1. štvrťroku 2022

 
07.06.2022
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
1. štvrťrok 2022

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2022

 
07.06.2022
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
1. štvrťrok 2022

Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2022

 
08.06.2022
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
1. štvrťrok 2022

Výstavba bytov v 1. štvrťroku 2022

 
09.06.2022
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
marec 2022

Podrobné údaje zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2022

 
09.06.2022
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
apríl 2022

Vývoj zahraničného obchodu v apríli a za štyri mesiace 2022

 
10.06.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
22. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 22. týždeň 2022

 
10.06.2022
Odvetvové štatistiky | Priemysel
apríl 2022

Priemyselná produkcia v apríli 2022

 
10.06.2022
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
apríl 2022

Stavebná produkcia v apríli 2022

 
10.06.2022
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
apríl 2022

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v apríli 2022

 
13.06.2022
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
apríl 2022

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2022

 
13.06.2022
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
apríl 2022

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v apríli 2022

 
14.06.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2022

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v máji 2022

 
16.06.2022
Odvetvové štatistiky | Priemysel
apríl 2022

Nové objednávky v priemysle v apríli 2022

 
17.06.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2022

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2022

 
17.06.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
23. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 23. týždeň 2022

 
24.06.2022
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
apríl 2022

Nákladná a osobná doprava v apríli 2022

 
24.06.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
24. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 24. týždeň 2022

 
27.06.2022
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
máj 2022

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v máji 2022

 
28.06.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2022

Vývoj cien vo výrobnej sfére v máji 2022

 
29.06.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
jún 2022

Indikátor ekonomického sentimentu v júni 2022

 
29.06.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
jún 2022

Výsledky konjunkturálneho prieskumu vo vybraných odvetviach a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v júni 2022

 
01.07.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
25. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 25. týždeň 2022

 
06.07.2022
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
máj 2022

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v máji 2022

 
08.07.2022
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
apríl 2022

Podrobné údaje zahraničného obchodu v apríli a za štyri mesiace roku 2022

 
08.07.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
26. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 26. týždeň 2022

 
08.07.2022
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
máj 2022

Vývoj zahraničného obchodu v máji a za päť mesiacov 2022

 
11.07.2022
Odvetvové štatistiky | Priemysel
máj 2022

Priemyselná produkcia v máji 2022

 
12.07.2022
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
máj 2022

Stavebná produkcia v máji 2022

 
12.07.2022
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
máj 2022

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v máji 2022

 
13.07.2022
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
máj 2022

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v máji 2022

 
13.07.2022
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
máj 2022

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v máji 2022

 
14.07.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2022

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v júni 2022

 
15.07.2022
Odvetvové štatistiky | Priemysel
máj 2022

Nové objednávky v priemysle v máji 2022

 
15.07.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
27. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 27. týždeň 2022

 
19.07.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2022

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2022

 

/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia