Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

23.04.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Správa o deficite a dlhu predložená Slovenskou republikou Európskej komisii (Eurostatu) k 1. 4. 2019 za roky 2015 - 2019

Štatistický úrad SR zverejnil na svojej internetovej stránke v utorok 23.4.2019 o 11.00 Správu o deficite a dlhu predloženú Slovenskou republikou Európskej komisii (Eurostatu) k 1.4.2019 za roky 2015-2019.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.01.2020 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 52. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 52. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 51. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty, znížili sa ceny LPG. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.01.2020 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 51. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 51. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 50. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty, zvýšili sa ceny LPG. Ceny natural 95 oktánového benzínu a CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.01.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Obchod a stravovacie služby

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v novembri 2019

V novembri 2019 sa tržby za vlastné výkony a tovar v činnostiach vnútorného obchodu medziročne najviac zvýšili v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Klesli vo veľkoobchode a maloobchode.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.03.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v službách v marci 2020

Indikátor dôvery v službách v marci opäť klesol, jeho hodnota (-1) sa v porovnaní s februárom znížila o 1 percentuálny bod (p. b.).


Publikácie

31.03.2020 | Informačno propagačná publikácia | Obyvateľstvo a migrácia | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2019

Základná informácia o výsledkoch demografických procesov (sobášnosti, rozvodovosti, pôrodnosti, úmrtnosti a sťahovania) v SR v roku 2019.

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

31.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 4. štvrťrok 2019

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotn. jednotkách.

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

31.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 2/2020

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

30.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 2 / 2020

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

Súpis hospodárskych zvierat

30.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2019

Údaje o počte hospodárskych zvierat podľa druhov, pohlavia, veku, kategórie a hmotnosti triedené podľa krajov.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty