Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.06.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Zamestnanosť v 1. štvrťroku 2020

Po šiestich rokoch rastu zamestnanosť prvýkrát klesla, medziročne o 1,4 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.06.2020 Náklady práce | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 1. štvrťroku 2020

Priemerná nominálna mesačná mzda naďalej rástla, medziročne sa zvýšila o 6,2 % na 1 086 eur, dynamika rastu sa však spomalila o 0,9 p. b.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.06.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2020

Po raste, ktorý sa držal od roku 2010, sa reálny hrubý domáci produkt medziročne znížil v stálych cenách o 3,7 % .

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.06.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Nezamestnanosť v 1. štvrťroku 2020

Nezamestnanosť sa po dlhodobom poklese medziročne zvýšila o 1,1 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.06.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2020

Spomalenie ekonomiky ovplyvnila aj slabšia investičná aktivita, v 1. štvrťroku klesla o 4,8 % .


Publikácie

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

05.06.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2020

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2020.

Štruktúra miezd v Slovenskej republike

01.06.2020 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Štruktúra miezd v Slovenskej republike v roku 2019

Publikácia obsahuje výsledky výberového zisťovania o štruktúre miezd v SR v triedení podľa zamestnania, pohlavia, veku a vzdelania.

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

29.05.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 4 / 2020

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

29.05.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 1. štvrťrok 2020

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnost. jednotkách.

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

28.05.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 4/2020

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty