Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg informatívnych správ Archív
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

04.07.2019 | Obchod a stravovacie služby |

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v máji 2019

Vnútorný obchod v máji 2019 charakterizoval rast tržieb v ubytovaní, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev a v predaji a oprave motorových vozidiel. Pokles bol vo veľkoobchode a maloobchode.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

04.07.2019 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 26. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 26. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 25. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

03.07.2019 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov |

Prvý odhad úrody poľnohospodárskych plodín 2019

Štatistický úrad Slovenskej republiky vykonal prvý odhad úrody k 20.júnu 2019. Na základe výsledkov u sledovaných hustosiatych obilnín očakávame vyššiu úrodu ...

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.06.2019 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Indikátor ekonomického sentimentu v júni 2019 – revidované údaje

Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu sa v júni oproti hodnote minulého mesiaca nezmenil a zostal na úrovni 95,2.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.06.2019 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Konjunkturálny prieskum v priemysle v júni 2019

Indikátor dôvery v priemysle v júni vzrástol o 6,4 p. b.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.06.2019 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v júni 2019

V júni indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 2 body na -23,5 vplyvom nepriaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.06.2019 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Konjunkturálny prieskum v obchode v júni 2019 - revidované údaje

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v júni v porovnaní s májom o 0,3 percentuálneho bodu (p.b.) na hodnotu 22,3.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.06.2019 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Konjunkturálny prieskum v službách v júni 2019 - revidované údaje

Indikátor dôvery v službách v júni po dvojmesačnom poklese vzrástol, jeho hodnota (mínus 5,3) sa v porovnaní s májom zvýšila o 2 percentuálne body.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.06.2019 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v júni 2019

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa v júni zlepšila.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.06.2019 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 25. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 25. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 24. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty. Vzrástli ceny LPG. Ceny CNG sa nezmenili.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/informationmessages/informationMessagesArchive Katalóg informatívnych správ Archív Z6_Q7I8BB1A0OC9E0IJH6A47E1OV1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Archív