Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla

Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla

Posledná aktualizácia: 15.12.2020 | Počet zobrazení: 32195

Štatistický úrad Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://slovak.statistics.sk/

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 • Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Nevyhovujúca CAPCHA. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Chýbajú popisy stavov kedy je graf otvorený a zatvorený [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • V tabuľkách chýba element . [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Vo formulároch chýbajú atribúty label. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Nie je vždy zachovaná hierarchia hlavičiek. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • V texte sa používa pevná medzera  . [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
  • Chyba typ email, password pri formulároch. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
  • Nedostatočný kontrast farby písma s pozadím [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Minimálny kontrast]
  • Ohraničenie prvkov div má nedostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Ikonky majú nedostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Nie je k dispozícii mechanizmus, ktorý umožňuje preskočiť bloky obsahu (napríklad menu), ktoré sa opakujú na viacerých webových stránkach. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
  • Nie je vždy zachovaná hierarchia h1-h5. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
  • Chyba element lang v anglickom texte na slovenskej lokalizácii. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
  • Rovnaký formát navigačného menu pre hlbšiu úroveň [Kritérium úspešnosti 3.2.3 Konzistentná navigácia]
 • Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • V rámci css štýlov sa vyskytuje px pri zadávaní veľkosti písma. [Pravidlo bodu 2.2 prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]
  • Stránka generuje nevalidné tagy, ktoré nevieme ovplyvniť. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Parsing]
  • Stránka mení tag <img> a odstraňuje koncový tag. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Parsing]

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 20.10.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 15.12.2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: portal@statistics.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu  sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk


/wps/portal/ext/aboutus/webpage/terms/decl Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla Z6_VLP8BB1A0GMAE0A1LIFM6A37F2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Webová stránka /Podmienky používania štatistických informácií ŠÚ SR /Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla