Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kód tovaru podľa Colného sadzobníka
Print Mail PDF TW FB WA

Kód tovaru podľa Colného sadzobníka

Posledná aktualizácia: 18.11.2021 | Počet zobrazení: 103081

Zatriedenie tovaru v súvislosti s COVID:

Na stránke finančnej správy sú publikované dokumenty, ktoré môžu pomôcť pri zatriedení tovarov, ktoré sa vo väčšej miere obchodujú v súvislosti s COVID.
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia#InfoNomenklatura

Kombinovaná nomenklatúra na rok 2021:

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmeny v Kombinovanej nomenklatúre pre rok 2021, ktorá je súčasťou Spoločného colného sadzobníka, ktorý je publikovaný v Úradnom vestníku Európskej únie Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/1577 (pdf - 6,7 MB) z 21. septembra 2020.


Prevodník kódov medzi rokmi 2020 a 2021 (xlsx - 10 kB) (pdf - 49 kB)
Zrušené kódy v roku 2021 (xlsx - 16 kB) (pdf - 47 kB)
Nové kódy v roku 2021 (xlsx - 14 kB) (pdf - 49 kB)

Kombinovanú nomenklatúru (colný sadzobník) na účely INTRASTATu si môžete stiahnuť vo formáte mdb zo stránky:

https://intrastat.financnasprava.sk/index.php?page=soft

Elektronická verzia kombinovanej nomenklatúry je k dispozícii na stránke Európskej komisie:

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm? TargetUrl=DSP_PUB_WELC

Elektronická verzia spoločného colného sadzobníka je súčasťou TARICu:

https://ekrcis.financnasprava.sk/isstinet/TARICSK/Nomenclature_B.aspx

Kombinovaná nomenklatúra (pod názvom Colný sadzobník) je zabudovaná aj v aplikácii colnej správy na spracovanie elektronických INTRASTAT-SK hlásení, ktorú si môžete stiahnuť zo stránky intrastat.financnasprava.sk.

Súčasťou Kombinovanej nomenklatúry sú dodatkové merné jednotky, ktoré môžete nájsť v dokumente (pdf - 300 kB).

Kombinovaná nomenklatúra na rok 2020:

Prevodník kódov medzi rokmi 2019 a 2020 (xlsx - 13 kB) (pdf - 67 kB)
Zrušené kódy v roku 2020 (xlsx - 10 kB) (pdf - 65 kB)
Nové kódy v roku 2020 (xlsx - 10 kB) (pdf - 64 kB)

Kombinovaná nomenklatúra na rok 2019:

Prevodník kódov medzi rokmi 2018 a 2019 (xlsx - 11 kB) (pdf - 64 kB)
Zrušené kódy v roku 2019 (xlsx - 10 kB) (pdf - 64 kB)
Nové kódy v roku 2019 (xlsx - 10 kB) (pdf - 64 kB)

Kombinovaná nomenklatúra na rok 2018:

Prevodník kódov medzi rokmi 2017 a 2018 (xlsx - 11 kB) (pdf - 210 kB)
Zrušené kódy v roku 2018 (xlsx - 8 kB) (pdf - 87 kB)
Nové kódy v roku 2018 (xlsx - 8 kB) (pdf - 86 kB)

Kombinovaná nomenklatúra na rok 2017:

Prevodník kódov medzi rokmi 2016 a 2017 (xlsx - 33 kB) (pdf - 510 kB)
Zrušené kódy v roku 2017 (xlsx - 16 kB) (pdf - 234 kB)
Nové kódy v roku 2017 (xlsx - 17 kB) (pdf - 248 kB)

Kombinovaná nomenklatúra na rok 2016:

Prevodník kódov medzi rokmi 2015 a 2016 (xlsx - 11 kB) (pdf - 132 kB)
Zrušené kódy v roku 2016 (xlsx - 9 kB) (pdf - 108 kB)
Nové kódy v roku 2016 (xlsx - 9 kB) (pdf - 107 kB)


/wps/portal/ext/surveys/intrastat/tariff Kód tovaru podľa Colného sadzobníka Z6_VLP8BB1A00KKC0A8AC35A21ST7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK /Kód tovaru (colný sadzobník)