Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Spravodajská povinnosť pre rok 2020

Spravodajská povinnosť pre rok 2020

Posledná aktualizácia: 03.01.2020 | Počet zobrazení: 36459

Na rok 2020 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

Prah zjednodušenia je od roku 2013 ZRUŠENÝ.

Zrušenie spravodajskej povinnosti

Štatistický úrad SR každý rok prehodnocuje spravodajskú povinnosť jednotlivým spravodajským jednotkám v systéme INTRASTAT-SK. Robí tak až v marci daného roka, keď má k dispozícii kompletné údaje (z Intrastat hlásení a z daňových priznaní k DPH) za predchádzajúci rok. Zrušenie spravodajskej povinnosti vykoná až s účinnosťou od 1. marca daného roka. Ak spravodajská jednotka zistí, že v predchádzajúcom roku neprekročila prah oslobodenia na danom toku, môže požiadať ŠÚ SR (e-mail adresa intrastat-sk@statistics.sk) o zrušenie spravodajskej povinnosti od 1. januára.

Vznik spravodajskej povinnosti

Spravodajská povinnosť vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol prekročený prah oslobodenia. Objem obchodov sa počíta osobitne pre každý tok, a to kumulatívne od začiatku roka. Spravodajská jednotka je povinná oznámiť ŠÚ SR (Odbor štatistiky zahraničného obchodu; e-mail adresa intrastat-sk@statistics.sk) prekročenie prahu oslobodenia.

 

V žiadosti o zrušenie a v ozname o vzniku spravodajskej povinnosti uveďte nasledovné informácie:

  • Názov spravodajskej jednotky, jej IČO a IČ DPH.
  • Tok, ktorého sa zrušenie alebo vznik týka (prijatie a/alebo odoslanie).

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/surveys/intrastat/reporting.obligation Spravodajská povinnosť pre rok 2020 Z6_VLP8BB1A00KKC0A8AC35A21SS5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK /Spravodajská povinnosť pre rok 2020