Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výskumné dátové centrum Štatistického úradu SR
Print Mail TW FB WA

Výskumné dátové centrum Štatistického úradu SR

Posledná aktualizácia: 12.04.2023

Výskumné dátové centrum (VDC) je špeciálne pracovisko v centrále Štatistického úradu Slovenskej republiky na Lamačskej ceste v Bratislave. Je určené vybraným odborníkom, analytikom a vedcom  a študentom na prácu s dátami, ktoré nie je možné bežne zverejňovať.

Cieľom otvorenia nového moderného VDC je podporiť rozšírenie tvorby analýz v rôznych spoločenských oblastiach. Odborníci zo Štatistického úradu SR majú ambíciu podporiť spracovanie údajov a informácií, ktoré iniciujú pozitívne procesy v našej spoločnosti. Priestory VDC sú zariadené tak, aby poskytovali kvalitné podmienky na skúmanie a analyzovanie dát po technologickej stránke a zároveň spĺňali štandardy príjemného pracovného prostredia.

Na pracovisku je možné pracovať s  anonymizovanými mikroúdajmi v špeciálnom režime. Osobitné pravidlá sú nastavené podobne ako v celej EÚ preto, aby nebolo možné  identifikovať dáta od konkrétneho podniku či osoby a bola tak zachovaná anonymita a striktné pravidlá ochrany zdrojov dát.

VDC disponuje výkonnými počítačmi, ktoré nemajú pripojenie na internet ani vnútornú sieť, taktiež nemajú funkčný USB port ani CD mechaniku. Žiadateľ, ktorý má záujem o skúmanie a analýzu mikrodát, musí dodržať osobitný postup pre sprístupnenie údajov. Výsledky skúmania a analýz nesmú obsahovať dôverné štatistické údaje, preto vždy podliehajú kontrole a odsúhlaseniu administrátora VDC.

Vaše otázky ohľadne práce vo VDC vám radi zodpovedia pracovníci Infoservisu na telefónnom čísle: +421 2 50236 335; +421 2 50236 339  e-mail: info@statistics.sk.

Tešíme sa na Vašu návštevu v novom Výskumnom dátovom centre Štatistického úradu SR.


/wps/portal/ext/services/datacentrum Výskumné dátové centrum Štatistického úradu SR Z6_VLP8BB1A0G1A60QFA2M9JKJH85 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Výskumné dátové centrum