Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Edičný program
Print Mail TW FB WA

Edičný program

Posledná aktualizácia: 25.05.2022
Ilustračný obrázok
Dátum publikovania: 22.12.2020
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Kód publikácie:

V edičnom programe nájdete základné informácie o jednotlivých tituloch, termínoch ich vydania, periodicite a jazykovej verzii. V roku 2022 úrad plánuje vydať 41 publikácií v mesačnej, štvrťročnej a ročnej periodicite. Medzi nové publikácie zaradené do edičného programu patria tituly Štatistika v súvislostiach - Hlavné trendy vývoja rozvodovosti, Inovačná aktivita podnikov 2018 – 2020, analytická publikácia Príjmy a výdavky súkromných domácností v SR a dve publikácie s výsledkami z Integrovaného zisťovania fariem. Rovnako ako v minulom roku úrad vydá publikácie Štatistika v regiónoch - Kraje v číslach v roku 2020 a Ženy a muži v SR 2021.
Z edičného programu boli vyradené nasledujúce mesačné publikácie: Indexy spotrebiteľských cien v SR, Indexy cien priemyselných výrobcov v SR, Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR, Indexy cien v zahraničnom obchode SR, Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia a štvrťročná publikácia Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR. Údaje z uvedených publikácií sú zverejňované v databáze DATAcube. Mesačné publikácie Konjunkturálne prieskumy a Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR budú vydávané len do čísla 6/2022 vrátane. Následne budú údaje z týchto publikácií dostupné v databáze DATAcube.


/wps/portal/ext/products/publikacie/catalogue Edičný program Z6_Q7I8BB1A0ORL00IB21H4CK38V7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Edičný program 2022