Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj  vybraných výrobkov

29.09.2022 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2021

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2021.

 
Ilustračný obrázok

19.09.2022 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Štatistická správa o hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2022

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), a tabuľkové prehľady.

 
Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.09.2022 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2.štvrťrok 2022

Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele)...

 
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

07.09.2022 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 2. štvrťrok 2022

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

 
Spotrebiteľský barometer

19.08.2022 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Spotrebiteľský barometer III./2022

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

 
Ilustračný obrázok

12.08.2022 | Príjmy a spotreba | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

EU SILC 2021 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Publikácia obsahuje dáta zo zisťovania o chudobe EU SILC 2021.

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.08.2022 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Jún 2022

Vývoj vybraných ukazovateľov v odvetví stavebníctva: stavebná produkcia v triedeniach podľa smerov výstavby, podľa druhu prác, typov stavieb...

 
Ilustračný obrázok/Illustrative image

04.08.2022 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Integrované zisťovanie fariem 2020 - komplexné výsledky

Údaje o počte a štruktúre fariem, využití pôdy, počte zvierat podľa druhov, štruktúre pracovných síl, ekologickom hospodárení.

 
Ilustračný obrázok/Illustrative image

29.07.2022 | Práca | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 1. štvrťrok 2022

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 1. štvrťrok 2022.

 
Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami

29.07.2022 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. 5. 2022

Údaje o osiatych plochách v hektároch podľa druhu plodín, triedené podľa krajov a okresov.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií