Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke Štatistického úradu SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu Štatistického úradu SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke Štatistického úradu SR.

02.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
21. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 21. týždeň 2023

 
05.06.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
1. štvrťrok 2023

Nezamestnanosť v 1. štvrťroku 2023

 
05.06.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
1. štvrťrok 2023

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2023

 
05.06.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
1. štvrťrok 2023

Zamestnanosť v 1. štvrťroku 2023

 
06.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
1. štvrťrok 2023

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2023

 
06.06.2023
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
apríl 2023

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v apríli 2023

 
06.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
1. štvrťrok 2023

Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2023

 
07.06.2023
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
1. štvrťrok 2023

Výstavba bytov v 1. štvrťroku 2023

 
09.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
22. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 22. týždeň 2023

 
09.06.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
apríl 2023

Priemyselná produkcia v apríli 2023

 
09.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
apríl 2023

Zahraničný obchod - predbežné údaje za apríl a podrobné údaje za tri mesiace

 
12.06.2023
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
apríl 2023

Stavebná produkcia v apríli 2023

 
12.06.2023
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
apríl 2023

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v apríli 2023

 
13.06.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
apríl 2023

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2023

 
13.06.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
apríl 2023

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v apríli 2023

 
14.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2023

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v máji 2023

 
16.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2023

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2023

 
16.06.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
apríl 2023

Nové objednávky v priemysle v apríli 2023

 
16.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
23. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 23. týždeň 2023

 
23.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
24. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 24. týždeň 2023

 
26.06.2023
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
apríl 2023

Nákladná a osobná doprava v apríli 2023

 
28.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2023

Vývoj cien vo výrobnej sfére v máji 2023

 
29.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
jún 2023

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v júni 2023

 
30.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
25. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 25. týždeň 2023

 
06.07.2023
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
máj 2023

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v máji 2023

 
07.07.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
26. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 26. týždeň 2023

 
07.07.2023
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
máj 2023

Zahraničný obchod - predbežné údaje za máj a podrobné údaje za štyri mesiace roku 2023

 
10.07.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
máj 2023

Priemyselná produkcia v máji 2023

 
12.07.2023
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
máj 2023

Stavebná produkcia v máji 2023

 
12.07.2023
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
máj 2023

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v máji 2023

 
13.07.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
máj 2023

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v máji 2023

 
13.07.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
máj 2023

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v máji 2023

 
14.07.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2023

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v júni 2023

 
14.07.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
27. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 27. týždeň 2023

 
17.07.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
máj 2023

Nové objednávky v priemysle v máji 2023

 
19.07.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2023

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2023

 
21.07.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
28. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 28. týždeň 2023

 
24.07.2023
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
máj 2023

Nákladná a osobná doprava v máji 2023

 
26.07.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
2. štvrťrok 2023

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v druhom štvťroku 2023

 
27.07.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2023

Vývoj cien vo výrobnej sfére v júni 2023

 
28.07.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
29. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 29. týždeň 2023

 
28.07.2023
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2023

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v júli 2023

 
04.08.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
30. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 30. týždeň 2023

 
04.08.2023
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
jún 2023

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2023

 
08.08.2023
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
jún 2023

Zahraničný obchod - predbežné údaje za jún a podrobné údaje za päť mesiacov roku 2023

 
10.08.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
jún 2023

Priemyselná produkcia v júni 2023

 
10.08.2023
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
jún 2023

Stavebná produkcia v júni 2023

 
11.08.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
31. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 31. týždeň 2023

 
11.08.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
jún 2023

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júni 2023

 
11.08.2023
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
jún 2023

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júni 2023

 

/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia