Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

09.12.2021 Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Podrobné údaje zahraničného obchodu v septembri a za deväť mesiacov roku 2021

Saldo zahraničného obchodu za január až september 2021 bolo aktívne v objeme 1 642,9 mil. eur (o 511,7 mil. eur nižšie ako v rovnakom období roku 2020).

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

09.12.2021 Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj zahraničného obchodu v októbri a za desať mesiacov roku 2021

Po troch mesiacoch zápornej obchodnej bilancie bolo saldo zahraničného obchodu v októbri 2021 opäť aktívne a to vo výške 291 mil. eur.

Ilustračný obrázok

03.12.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2021

Výkon slovenskej ekonomiky sa priblížil úrovni pred pandémiou, na dosiahnutie hodnôt rovnakého obdobia roka 2019 jej však stále chýbalo 0,7 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

03.12.2021 Náklady práce | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 3. štvrťroku 2021

Vyššie mzdy v porovnaní s vlaňajškom boli napriek pretrvávajúcej koronakríze vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva. Rast podporili najlepšie platené odvetvia - informačné technológie a finančníctvo.

Ilustračný obrázok

03.12.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2021

Zamestnanosť v 3. štvrťroku vzrástla prvýkrát v tomto roku, pracujúcich mierne pribudlo. Dve najdôležitejšie zložky zamestnanosti - priemysel a obchod - zaznamenali mierny medziročný pokles počtu pracujúcich.


Publikácie

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

07.12.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3.štvrťrok 2021

Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele)...

Ilustračný obrázok

03.12.2021 | Doprava a poštové služby | Ročenka | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2021

Vývoj základných údajov za predchádzajúce tri roky za železničnú, cestnú, vodnú, leteckú, mestskú hromadnú a potrubnú dopravu, údaje o zamestnanosti..

Ilustračný obrázok

02.12.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Sociálna ochrana | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2019 (podľa metodiky ESSPROS)

Publikácia má posunutý termín zverejnenia na 10. decembra 2021 z dôvodu neskoršej dostupnosti podkladov...

Ilustračný obrázok

02.12.2021 | Informačná spoločnosť | Ročenka | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2021

Výsledky zo zisťovania v podnikoch. Publikácia, ktorá sa skladá z analytickej a tabuľkovej časti, poskytuje ucelený súbor informácií o využívaní IKT.

Ilustračný obrázok

01.12.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2020

Údaje o hrubom obrate, medzispotrebe, zamestnancoch a hrubej poľnohospodárskej produkcii.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty