Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár zverejňovania publikácií v roku 2021
Print Mail PDF TW FB WA

Kalendár zverejňovania publikácií v roku 2021

Posledná aktualizácia: 26.11.2021 | Počet zobrazení: 5985

Kalendár obsahuje termíny zverejňovania publikácii naplánovaných v edičnom programe. Termíny, ktoré nie sú uvedené ako presný dátum publikovania budú upresnené.


Dátum zverejnenia Názov publikácie Vydanie Štatistická oblasť
Január
8.1. Konjunkturálne prieskumy 12/2020 makroekonomické štatistiky
8.1. Indexy cien v zahraničnom obchode 10/2020 makroekonomické štatistiky
13.1. Zahraničný obchod SR 10/2020 makroekonomické štatistiky
14.1. Aktuálne údaje o doprave 11/2020 odvetvové štatitiky
15.1. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 11/2020 odvetvové štatitiky
22.1. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 11/2020 odvetvové štatitiky
27.1. Indexy cien stavebných prác 12/2020 makroekonomické štatistiky
27.1. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 12/2020 makroekonomické štatistiky
27.1. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 12/2020 makroekonomické štatistiky
28.1. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2020 2020 regionálne štatistiky
29.1. Indexy spotrebiteľských cien v SR 12/2020 makroekonomické štatistiky
29.1. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl SR 3Q/2020 demografia a sociálne štatistiky
Február
10.2. Konjunkturálne prieskumy 1/2021 makroekonomické štatistiky
15.2. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 12/2020 odvetvové štatistiky
15.2. Zahraničný obchod SR 11/2020 makroekonomické štatistiky
15.2. Aktuálne údaje o doprave 12/2020 odvetvové štatistiky
19.2. Spotrebiteľský barometer I./2021 makroekonomické štatistiky
22.2. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 12/2020 odvetvové štatistiky
26.2. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 1/2021 makroekonomické štatistiky
26.2. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 1/2021 makroekonomické štatistiky
26.2. Indexy spotrebiteľských cien v SR 1/2021 makroekonomické štatistiky
26.2. Indexy cien v zahraničnom obchode 11/2020 makroekonomické štatistiky
Marec
1.3. Slovenská štatistika a demografia 1/2021 demografia a sociálne štatistiky
5.3. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 4Q/2020 odvetvové štatistiky
10.3. Konjunkturálne prieskumy 2/2021 makroekonomické štatistiky
15.3. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 1/2021 odvetvové štatistiky
16.3. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR 4Q/2020 súborné štatistiky
18.3. Zahraničný obchod SR 12/2020 makroekonomické štatistiky
22.3. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 1/2021 odvetvové štatistiky
25.3. Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2020 2020 odvetvové štatistiky
26.3. Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR 2020 odvetvové štatistiky
26.3. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 2/2021 makroekonomické štatistiky
26.3. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 2/2021 makroekonomické štatistiky
26.3. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR 2020 demografia a sociálne štatistiky
26.3. Indexy cien v zahraničnom obchode 12/2020 makroekonomické štatistiky
30.3. Indexy spotrebiteľských cien v SR 2/2021 makroekonomické štatistiky
31.3. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 4Q/2020 odvetvové štatistiky
Apríl
9.4. Konjunkturálne prieskumy 3/2021 makroekonomické štatistiky
15.4. Slovenská štatika a demografia 2/2021 demografia a sociálne štatistiky
15.4. My v číslach – Pohyb obyvateľstva 2020 demografia a sociálne štatistiky
15.4. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 2/2021 odvetvové štatistiky
15.4. Správa o hospodárskom vývoji v krajoch 2020 súborné publikácie
20.4. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 2/2021 odvetvové štatistiky
28.4. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR 1Q/2021 makroekonomické štatistiky
28.4. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 3/2021 makroekonomické štatistiky
28.4. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 3/2021 makroekonomické štatistiky
30.4. Indexy spotrebiteľských cien v SR 3/2021 makroekonomické štatistiky
30.4. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl SR 4Q/2020 demografia a sociálne štatistiky
30.4. Indexy cien v zahraničnom obchode 1/2021 makroekonomické štatistiky
30.4. My v číslach – zahraničné sťahovanie 2020 2020 demografia a sociálne štatistiky
Máj
 10.5. Konjunkturálne prieskumy 4/2021 makroekonomické štatistiky
 14.5. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 3/2021 odvetvové štatistiky
20.5. Spotrebiteľský barometer 2/2021 makroekonomické štatistiky
21.5. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 3/2021 odvetvové štatistiky
 25.5. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 1Q/2021 odvetvové štatistiky
 27.5. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 4/2021 makroekonomické štatistiky
 27.5. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 4/2021 makroekonomické štatistiky
28.5. Indexy spotrebiteľských cien v SR 4/2021 makroekonomické štatistiky
 28.5. Indexy cien v zahraničnom obchode 2/2021 makroekonomické štatistiky
Jún
2.6. Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2020 2020 demografia a sociálne štatistiky
7.6. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 1Q/2021 odvetvové štatistiky
 10.6. Konjunkturálne prieskumy 5/2021 makroekonomické štatistiky
15.6. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 4/2021 odvetvové štatistiky
15.6. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR 1Q/2021 súborné publikácie
23.6. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 4/2021 odvetvové štatistiky
 28.6. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 5/2021 makroekonomické štatistiky
 28.6. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 5/2021 makroekonomické štatistiky
 30.6. Indexy spotrebiteľských cien v SR 5/2021 makroekonomické štatistiky
 30.6. Indexy cien v zahraničnom obchode 3/2021 makroekonomické štatistiky
30.6. Štruktúra miezd v SR v roku 2020 2020 demografia a sociálne štatistiky
Júl
1.7. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020 2020 súborné štatistiky
9.7. Konjunkturálne prieskumy 6/2021 makroekonomické štatistiky
15.7. Slovenská štatistika a demografia 3/2021 demografia a sociálne štatistiky
15.7. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 5/2021 odvetvové štatitiky
16.7. Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20.5. 2021 2021 odvetvové štatitiky
23.7. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 5/2021 odvetvové štatitiky
26.7. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR 2Q/2021 makroekonomické štatistiky
27.7. EU SILC 2020 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia 2020 demografia a sociálne štatistiky
28.7. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 6/2021 makroekonomické štatistiky
28.7. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 6/2021 makroekonomické štatistiky
30.7. Indexy spotrebiteľských cien v SR 6/2021 makroekonomické štatistiky
30.7. Indexy cien v zahraničnom obchode 4/2021 makroekonomické štatistiky
30.7. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl SR 1Q/2021 demografia a sociálne štatistiky
30.7. Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2020 2020 demografia a sociálne štatistiky
August
10.8. Konjunkturálne prieskumy 7/2021 makroekonomické štatistiky
13.8. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 6/2021 odvetvové štatistiky
20.8 Spotrebiteľský barometer 3/2021 makroekonomické štatistiky
25.8. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 6/2021 odvetvové štatistiky
27.8. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 7/2021 makroekonomické štatistiky
27.8. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 7/2021 makroekonomické štatistiky
27.8. Základné ukazovatele za dovolenkové a služobné cesty 2020 odvetvové štatistiky
30.8. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 2Q/2021 odvetvové štatistiky
31.8. Indexy spotrebiteľských cien v SR 7/2021 makroekonomické štatistiky
31.8. Indexy cien v zahraničnom obchode 5/2021 makroekonomické štatistiky
31.8. Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov 2020 odvetvové štatistiky
September
7.9. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 2Q/2021 makroekonomické štatistiky
10.9. Konjunkturálne prieskumy 8/2021 makroekonomické štatistiky
14.9. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR 2Q/2021 súborné štatistiky
14.9. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 7/2021 odvetvové štatistiky
16.9. Bytová výstavba v rokoch 2010 - 2020 2010-2020 odvetvové štatistiky
22.9. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 7/2021 odvetvové štatistiky
28.9. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 8/2021 makroekonomické štatistiky
28.9. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 8/2021 makroekonomické štatistiky
30.9. Indexy spotrebiteľských cien v SR 8/2021 makroekonomické štatistiky
30.9. Indexy cien v zahraničnom obchode 6/2021 makroekonomické štatistiky
Október
8.10. Konjunkturálne prieskumy 9/2021 makroekonomické štatistiky
15.10. Slovenská štatistika a demografia 4/2021 demografia a sociálne štatistiky
15.10. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 8/2021 odvetvové štatistiky
20.10. Slovenská republika v číslach 2021 2020 súborné publikácie
25.10. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 9/2021 odvetvové štatistiky
28.10. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR 3Q/2021 makroekonomické štatistiky
28.10. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 9/2021 makroekonomické štatistiky
28.10. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 9/2021 makroekonomické štatistiky
29.10. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl SR 2Q/2021 demografia a sociálne štatistiky
29.10. Indexy spotrebiteľských cien v SR 9/2021 makroekonomické štatistiky
29.10. Indexy cien v zahraničnom obchode 7/2021 makroekonomické štatistiky
29.10. Štatistika v súvislostiach - Hlavné trendy vývoja úmrtnosti v SR, 2020 2020 demografia a sociálne štatistiky
29.10. Ročenka priemyslu SR 2021 2020 odvetvové štatistiky
November
10.11. Konjunkturálne prieskumy 10/2021 makroekonomické štatistiky
15.11. Ročenka stavebníctva SR 2021 2020 odvetvové štatistiky
15.11. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 9/2021 odvetvové štatistiky
19.11. Spotrebiteľský barometer 4/2021 makroekonomické štatistiky
24.11. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 10/2021 odvetvové štatistiky
25.11. Štatistická ročenka hl. mesta SR Bratislavy 2021 2020 regionálne štatistiky
25.11. Ženy a muži v SR 2021 2020 demografia a sociálne štatistiky
25.11. Krajské mesto Košice 2020 2020 regionálne štatistiky
26.11. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 10/2021 makroekonomické štatistiky
26.11. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 10/2021 makroekonomické štatistiky
26.11. Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2016 - 2020 2020 odvetvové štatistiky
26.11. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 3Q/2021 odvetvové štatistiky
29.11. Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach 2021 2020 demografia a sociálne štatistiky
29.11. Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2019(podľa metodiky ESSPROS) 2019 demografia a socialne štatistiky
30.11. Indexy spotrebiteľských cien v SR 10/2021 makroekonomické štatistiky
30.11. Indexy cien v zahraničnom obchode 8/2021 makroekonomické štatistiky
30.11. Ročenka vedy a techniky v SR 2021 2020 odvetvové štatistiky
30.11. Úplné náklady práce v SR v roku 2020 2020 demografia a sociálne štatistiky
December
1.12. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva 2020 odvetvové štatistiky
2.12. Využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2021 2020 odvetvové štatistiky
3.12. Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2021 2020 odvetvové štatistiky
7.12. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 3Q/2021 odvetvové štatistiky
10.12. Konjunkturálne prieskumy 11/2021 makroekonomické štatistiky
10.12. Environmentálne účty - Účet materiálnych tokov 2020 2020 odvetvové štatistiky
14.12. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR 3Q/2021 súborné štatistiky
14.12. Vývoj zahraničného obchodu SR 2016– 2020 2020 makroekonomické štatistiky
15.12. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch 10/2021 odvetvové publikácie
16.12. Štatistika v regiónoch - Kraje v číslach v roku 2020 2020 regionálne štatistiky
20.12. Spotreba potravín v SR v roku 2020 2020 demografia a sociálne štatistiky
20.12. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 11/2021 makroekonomické štatistiky
20.12. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 11/2021 makroekonomické štatistiky
20.12. Odpady v SR za rok 2020
2020 odvetvové štatistiky
22.12. Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 10/2021 odvetvové štatistiky
30.12. Indexy spotrebiteľských cien v SR 11/2021 makroekonomické štatistiky
30.12. Indexy cien v zahraničnom obchode 9/2021 makroekonomické štatistiky
31.12. Energetika 2020 2020 odvetvové štatistiky
/wps/portal/ext/products/publikacie/Kalend%C3%A1r%20zverej%C5%88ovania%20publik%C3%A1ci%C3%AD Kalendár zverejňovania publikácií v roku 2021 Z6_VLP8BB1A004J60QJPP4MIJ2K94 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Kalendár zverejňovania publikácií