Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
Rotator
Vybrané Publikacie na Home
Ilustračný obrázok

Slovenská republika v číslach 2021

Informatívno-propagačná publikácia poskytujúca vybrané štatistické informácie z oblasti demografického, ekonomického a sociálneho vývoja Slovenska...

Ilustračný obrázok

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2021

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda),...

Ilustračný obrázok

EU SILC 2020 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Publikácia „EU SILC 2020 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia“ poskytuje prehľad o základných indikátoroch chudoby a sociálneho vylúčenia...

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020 prezentuje vývoj SR do roku 2019 za viac ako 30 vecných okruhov.

Grafy - s iframe

GRAFY

Tempo rastu HDP

  • Tempo rastu HDP

Nezamestnanosť

  • Nezamestnanosť

Miera inflácie

  • Miera inflácie

Priemerná mesačná mzda

  • Priemerná mesačná mzda
Kľúčové ukazovatele

Kľúčové ukazovatele

  • Kľúčové ukazovatele
Aktuálne ekonomické údaje
Kalendár udalostí homePage
  • Kalendár udalostí

Október 2021
Po Ut Str Štv Pi So Ne
27
28
29
30
2
3
4
5
7
9
10
13
16
17
18
19
21
23
24
25
26
27
28

28.10.2021

- Spotrebiteľská atmosféra v októbri 2021
- Konjunkturálny prieskum v službách v októbri 2021
- Konjunkturálny prieskum v obchode v októbri 2021
- Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v októbri 2021
- Konjunkturálny prieskum v priemysle v októbri 2021
- Indikátor ekonomického sentimentu v októbri 2021
- Vývoj cien vo výrobnej sfére v septembri 2021

29

29.10.2021

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 42. týždeň 2021

30
31
Dolný banner na homePage

/wps/portal/ext/home Štatistický úrad SR - Úvodná stránka Z6_Q7I8BB1A08NRE0ITAPGRJ41045 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka