Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Voľné miesta - štátna služba
Print Mail TW FB WA

Voľné miesta - štátna služba

Posledná aktualizácia: 27.10.2021

Štátny radca - odbor metód štatistických zisťovaní, sekcia všeobecnej metodiky, registrov a koordinácie národného štatistického systému (prihlasovanie do 5.11.2021)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2021/3727 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v odbore metód štatistických zisťovaní, sekcia všeobecnej metodiky, registrov a koordinácie národného štatistického systému, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie k výberovému konaniu získate u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236328. Informácie o štátnozamestnaneckom mieste: Ing. Andrea Bielaková, tel. +421250236729.

Štátny radca - odbor metód štatistických zisťovaní, sekcia všeobecnej metodiky, registrov a koordinácie národného štatistického systému (prihlasovanie do 5.11.2021)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2021/3729 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v odbore metód štatistických zisťovaní, sekcia všeobecnej metodiky, registrov a koordinácie národného štatistického systému, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie k výberovému konaniu získate u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236328. Informácie o štátnozamestnaneckom mieste: Ing. Andrea Bielaková, tel. +421250236729.

Hlavný štátny radca - sekcia všeobecnej metodiky, registrov a koordinácie národného štatistického systému (prihlasovanie do 29.10.2021)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2021/3647 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca, v sekcii všeobecnej metodiky, registrov a koordinácie národného štatistického systému, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie k výberovému konaniu získate u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236328. Informácie o štátnozamestnaneckom mieste: Ing. Helena Glaser - Opitzová, tel. +421250236360.

Hlavný štátny radca - odbor projektov a informačných systémov, sekcia informačných systémov (prihlasovanie do 29.10.2021)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2021/3653 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca (IT analytik), v odbore projektov a informačných systémov, sekcia informačných systémov, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. Informácie o štátnozamestnaneckom mieste: Ing. Branislav Neborásek, tel. číslo: +421250236330. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236328./wps/portal/ext/aboutus/jobs Voľné miesta - štátna služba Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R8720L1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Voľné miesta - štátna služba