Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Aktuálne údaje o doprave č. 9/2019

Aktuálne údaje o doprave č. 9/2019

Posledná aktualizácia: 13.11.2019
Aktuálne údaje o doprave
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Doprava a poštové služby
Dátum publikovania: 13.11.2019
Periodicita: Mesačne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 4
Kód publikácie: 50619

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, vybrané ukazovatele ekonomiky SR za sekciu "Doprava a skladovanie" vrátane analytického textu. Štvrťročne publikácia obsahuje aj údaje z výberového zisťovania v cestnej nákladnej doprave podľa nariadenia EÚ č. 70/2012.

Aktuálne údaje o doprave č. 9/2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail