Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Indikátory Európa 2020
Print Mail TW FB WA

Indikátory Európa 2020

Posledná aktualizácia: 05.05.2015

Stratégia Európa 2020 nahradila Lisabonskú stratégiu. Európa 2020 je stratégia tohto desaťročia schválená Európskou komisiou 3. marca 2010, ktorá má za cieľ dosiahnuť pokrok vo vývoji Európskej Únie. V stratégii sú stanovené 3 priority:

  • inteligentný rast – prostredníctvom efektívnejšieho investovania do vzdelávania, výskumu a inovácií,
  • udržateľný rast – podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje,
  • inkluzívny rast – s veľkým dôrazom na tvorbu pracovných miest a zmiernenie chudoby.

Stratégia stanovuje päť ambicióznych cieľov v oblasti zamestnanosti, inovácií, vzdelávania, zmiernenia chudoby a klímy / energetiky. Ciele stanovené v stratégii sa transformovali do národných cieľov v každej členskej krajine EÚ, pričom sa brali do úvahy odlišné regionálne podmienky a okolnosti jednotlivých štátov.

Na hlavnej stránke Eurostatu je možné nájsť kľúčové indikátory, pomocou ktorých je možné vyhodnocovať plnenie stanovených cieľov. K dispozícii sú údaje za celú EÚ ako aj za jednotlivé členské krajiny.

V sekcii Publikácie je možné nájsť hodnotiace správy a štatistické analýzy.

Stránka obsahuje aj odkazy na jednotlivé strategické dokumenty týkajúce sa Európy 2020.

Ďalšie informácie o stratégii je možné nájsť na webovom sídle Európskej komisie - Stratégia Európa 2020.


/wps/portal/ext/themes/special/europa Indikátory Európa 2020 Z6_VLP8BB1A08G530A6UMLNNUI8O1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Špeciálne oblasti /Indikátory Európa 2020