Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Ťažba, priemyselná výroba a dodávka elektriny, plynu, pary a vody

Priemysel

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

21.01.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 11/2021

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.11/2021

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

22.12.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 10/2021

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.10/2021.

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

07.12.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3.štvrťrok 2021

Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele)...

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

24.11.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 9/2021

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.9/2021

29.10.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Ročenka priemyslu SR 2021

Ročenka priemyslu SR 2021

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

25.10.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 8/2021

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov;...

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

22.09.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 7/2021

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.7/2021

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

07.09.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2. štvrťrok 2021

Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele)...

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj  vybraných výrobkov

31.08.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2020

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2020.

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

25.08.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 6/2021

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov;


/wps/portal/ext/themes/sectoral/industry/publications Ťažba, priemyselná výroba a dodávka elektriny, plynu, pary a vody Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3O07 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Priemysel /Publikácie