Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Ilustračný obrázok

01.12.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2020

Údaje o hrubom obrate, medzispotrebe, zamestnancoch a hrubej poľnohospodárskej produkcii.

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

26.11.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 3. štvrťrok 2021

Stavy hosp. zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných jednotkách

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

30.08.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 2. štvrťrok 2021

Stavy hosp. zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných jednotkách.

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami

16.07.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20.5.2021

Údaje o osiatych plochách v hektároch podľa druhu plodín, triedené podľa krajov a okresov

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

25.05.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 1. štvrťrok 2021

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmot. jednotkách.

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

31.03.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 4. štvrťrok 2020

Stavy hosp. zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných jednotkách.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

26.03.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2020

Celková úroda a hektárová úroda, zberové plochy jednotlivých plodín, výmera a veková štruktúra vinohradov, osev ozimín, úroda zeleniny za SR...

Súpis hospodárskych zvierat

25.03.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2020

Údaje o počte hospodárskych zvierat podľa druhov, pohlavia, veku, kategórie a hmotnosti triedené podľa krajov.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

09.12.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2019

Údaje o hrubom obrate, medzispotrebe, zamest­nancoch a hrubej poľnohospodárskej produkcii.

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

27.11.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 3. štvrťrok 2020

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotn, jednotkách.


/wps/portal/ext/themes/sectoral/agriculture/publications Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov Z6_Q7I8BB1A0GHU80INB0GG9L1KI5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo /Publikácie