Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

01.10.2019 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Tretí odhad Štatistického úradu SR potvrdil vyššiu úrodu zemiakov, ale menej kukurice aj slnečnice

Úroda kukurice na zrno, kukurice na zeleno a siláž, slnečnice a technickej cukrovej repy by mala byť v porovnaní s rokom 2018 nižšia, pri všetkých týchto plodinách sa očakáva aj medziročne nižší výnos z jedného hektára.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

26.09.2017 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 09. 2017

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín k 15. septembru 2017, pri porovnaní úrody so skutočnosťou roku 2016, sa očakáva nižšia úroda u všetkých sledovaných plodín.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

25.08.2017 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 8. 2017

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín sa, v porovnaní s minulým rokom, očakáva k 15. augustu nižšia úroda hustosiatych obilnín.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

27.09.2016 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 09. 2016

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín k 15. septembru 2016 a pri porovnaní úrody so skutočnosťou roku 2015, sa u všetkých sledovaných plodín očakáva vyššia úroda.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

26.08.2016 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 08. 2016

Podľa výsledkov odhadu úrody vybraných plodín k 15. augustu sa očakávajú vyššie úrody pre väčšinu plodín.

/wps/portal/ext/themes/sectoral/agriculture/news Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov Z6_Q7I8BB1A0GHU80INB0GG9L1K40 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo /Aktuality