Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Nitriansky kraj

Nitriansky kraj

29.12.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Nitrianský kraj | Ústredie ŠÚ SR

Nitriansky kraj v číslach 2020

Publikácie sú spracované za jednotlivé kraje Slovenska, ktoré poskytujú demografické, ekonomické a sociálne štatistické informácie za vybrané roky,...

Nitrianský kraj v číslach 2019

26.11.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Nitrianský kraj | Ústredie ŠÚ SR

Nitriansky kraj v číslach 2019

Publikácie sú spracované za jednotlivé kraje Slovenska, ktoré poskytujú demografické, ekonomické a sociálne štatistické informácie za vybrané roky,...

Nitrianský kraj v číslach 2018

30.11.2018 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Nitrianský kraj | Ústredie ŠÚ SR

Nitrianský kraj v číslach 2018

Súhrnná publikácia spracovaná za vybraný kraj Slovenska, ktorá poskytuje základné demografické, ekonomické a sociálne štatistické informácie o kraji,

29.06.2018 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Nitrianský kraj | Pracovisko ŠÚ SR Nitra

Prihraničné regióny Nitriansky kraj - Komárom Esztergom megye v číslach

Cieľom publikácie je demonštrovať podobnosti a rozdiely medzi dvoma regiónmi Nitriansky kraj - Komárom-Esztergom megye.

Nitrianský kraj v číslach 2017

30.11.2017 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Nitrianský kraj | Ústredie ŠÚ SR

Nitrianský kraj v číslach 2017

Osem publikácií spracovaných za jednotlivé kraje Slovenska, ktoré poskytujú základné demografické, ekonomické a sociálne štatistické informácie...


/wps/portal/ext/themes/regional/nitriansky%20kraj/publications Nitriansky kraj Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q36R0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Regionálne štatistiky /Nitriansky kraj /Publikácie