Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Energetika

Energetika

08.04.2016 | | Počet zobrazení: 43792

Metodické vysvetlivky - vybrané ukazovatele

Zdroje elektriny

Definície

  • Výroba - celková vyrobená elektrina nameraná na výstupných termináloch hlavných generátorov, vrátane všetkých pomocných zariadení (vrátane prečerpávacích hydroelektrární a pod.).
  • Dovoz - je pohyb tovaru do Slovenskej republiky zo zahraničia (započítava sa tranzit).
  • Vývoz - je pohyb tovaru zo Slovenskej republiky do zahraničia (započítava sa tranzit).
  • Zdroje spolu = výroba + dovoz - vývoz

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/themes/multi/energy/metadata Energetika Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3U20 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Viacstranné štatistiky /Energetika /Metaúdaje