Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.02.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 7. týždeň 2020

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 7. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 6. týždni 2020 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.02.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v januári 2020

V januári 2020 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3,2 %.

ilustratívny obrázok/illustrative image

14.02.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v januári 2020

V januári 2020 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 3 %. Jadrová inflácia bola na úrovni 3,2 % a čistá inflácia na úrovni 2,6 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.02.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj spotrebiteľských cien v januári 2020

Spotrebiteľské ceny sa v januári 2020 oproti januáru 2019 v úhrne zvýšili o 3 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.02.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 6. týždeň 2020

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 6. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 5. týždni 2020 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Najbližšie budú zverejnené:

21.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
január 2020

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v januári 2020

 
21.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
7. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 7. týždeň 2020

 
28.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
8. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 8. týždeň 2020

 
28.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
4. štvrťrok 2019

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie vo 4. štvrťroku 2019

 
28.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
január 2020

Vývoj cien vo výrobnej sfére v januári 2020

 
28.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
4. štvrťrok 2019

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 4. štvrťroku 2019

 
06.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
9. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 9. týždeň 2020

 
13.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
10. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 10. týždeň 2020

 
13.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
február 2020

Vývoj jadrovej a čistej inflácie vo februári 2020

 
13.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
február 2020

Vývoj spotrebiteľských cien vo februári 2020

 
/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/prices/news Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0T44 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík /Aktuality