Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Národné účty

Národné účty

26.05.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Zaznamenanie vývozu a dovozu tovarov v kontexte národných účtov

Metodické rozdiely v zaznamenávaní vývozu a dovozu tovarov v štatistike zahraničného obchodu a národných účtoch.

Vplyv veľkej revízie na systém národných účtov v SR 2015

17.12.2015 | Analytická publikácia | Neuvedená | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Vplyv veľkej revízie na systém národných účtov v SR 2015

Publikácia „Vplyv veľkej revízie na systém národných účtov v SR“ má za cieľ širokej verejnosti priblížiť nielen dôvody a celkový proces...

/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/accounts/publications Národné účty Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0SS4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Národné účty /Publikácie