Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Národné účty

Národné účty

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

22.04.2024 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Deficit a dlh verejných financií SR za rok 2023

Deficit verejnej správy SR sa v roku 2023 medziročne výrazne zvýšil, prekročil 6 mld. eur. V podiele z HDP stúpol z 1,67 % v roku 2022 na 4,89 % v roku 2023. Celkový dlh verejnej správy sa znížil na 56 % HDP.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

19.04.2024 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Revízia ukázala vyšší výkon ekonomiky SR, rast HDP v roku 2023 bol zrevidovaný z 1,1 % na 1,6 %

Štatistický úrad SR uskutočnil v súlade s národnou politikou revízií prvú tohtoročnú revíziu údajov v systéme národných účtov, ktorá spresnila štvrťročné aj ročné ukazovatele o hrubom domácom produkte (HDP) a jeho zložkách za roky 2020 až 2023.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.03.2024 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku a za rok 2023

Slovenská ekonomika skončila rok 2023 s rastom 1,1 %, jej napredovanie však bolo najpomalšie od roku 2013. Jej rastu pomohli investície aj kladné saldo zahraničného obchodu.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.03.2024 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Tvorba hrubého fixného kapitálu vo 4. štvrťroku a za rok 2023

Investičné objemy vzrástli v 18 spomedzi 19 sledovaných odvetví ekonomiky, výraznejšie viac sa investovalo vo verejnej správe a obrane, v priemysle aj v doprave so skladovaním.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.02.2024 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 vo 4. štvrťroku 2023

Objem HDP vo 4. štvrťroku 2023 mierne vzrástol medziročne aj medzikvartálne, čo v súhrne za celý rok udržalo rast ekonomiky nad 1 %.


/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/accounts/news Národné účty Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0SO6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Národné účty /Aktuality