Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Národné účty

Národné účty

ESA 2010 - Európsky systém národných účtov

14.02.2020 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 vo 4. štvrťroku 2019

Objem hrubého domáceho produktu sa podľa rýchleho odhadu vo 4. štvrťroku 2019 oproti 4. štvrťroku 2018 zvýšil v stálych cenách o 2,1 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.12.2019 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2019

Rast slovenskej ekonomiky sa zmiernil, klesá výkonnosť ťažiskových odvetví aj zahraničný dopyt .

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.12.2019 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2019

Investičná aktivita sa vyvíja pozitívne, od začiatku roka bola najvyššia na úrovni 9,6 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.12.2019 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Finančné hospodárenie korporácií v 3. štvrťroku 2019

Zisk nefinančných a finančných korporácií bol nižší o 14,7 %, dosiahol 2,8 miliárdy eur.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.11.2019 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 3. štvrťroku 2019

Objem hrubého domáceho produktu sa podľa rýchleho odhadu v 3. štvrťroku 2019 oproti 3. štvrťroku 2018 zvýšil v stálych cenách o 1,3 %.

Najbližšie budú zverejnené:

06.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
4. štvrťrok 2019

Finančné hospodárenie korporácií v 4. štvrťroku 2019

 
06.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
4. štvrťrok 2019

Hrubý domáci produkt v 4. štvrťroku 2019

 
06.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
4. štvrťrok 2019

Tvorba hrubého kapitálu v 4. štvrťroku 2019

 
05.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2020

Finančné hospodárenie korporácií v 1. štvrťroku 2020

 
05.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2020

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2020

 
05.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2020

Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2020

 
/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/accounts/news Národné účty Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0SO6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Národné účty /Aktuality