Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Národné účty

Národné účty

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.03.2023 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku a za rok 2022

Slovenská ekonomika skončila rok 2022 s rastom 1,7 %, v poslednom štvrťroku však napredovala najpomalšie.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.03.2023 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2022

Investičné aktivity medziročne vzrástli, viac preinvestovalo 18 spomedzi 19 sledovaných odvetví ekonomiky.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.02.2023 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA vo 4. štvrťroku 2022

Ekonomika SR vo 4. štvrťroku 2022 predbežne vzrástla o 1,1 %, významne ju ovplyvnili najmä rastúce ceny. Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 milióny 435-tisíc osôb a medziročne sa zvýšila o 1,1 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

06.12.2022 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2022

Ekonomickú výkonnosť v 3. štvrťroku potiahol rastúci priemysel, vývoj na trhu nehnuteľností a doprava vrátane skladovania. Z desiatich skupín odvetví ekonomiky medziročne rástlo osem.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

06.12.2022 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2022

Objem investícií počas tretieho štvrťroka 2022 stúpol medziročne v bežných cenách o 19,5 %, najviac sa investovalo v oblasti nehnuteľností a v podnikoch z priemyselnej výroby.

Najbližšie budú zverejnené:

06.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2023

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2023

 
06.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2023

Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2023

 
16.05.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2023

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2023

 
20.04.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
rok 2022

Deficit verejných financií v roku 2022

 

/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/accounts/news Národné účty Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0SO6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Národné účty /Aktuality