Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Životné prostredie

Životné prostredie

Ilustračný obrázok

26.11.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Životné prostredie

Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2016-2020

Údaje o jednotlivých zložkách ŽP a ich stave, informácie o vybraných činnostiach, ktoré majú negatívny vplyv na ŽP, ...

Environmentálne účty - účet materiálovych tokov 2019

11.12.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Životné prostredie

Environmentálne účty - účet materiálovych tokov 2019

Údaje za účet materiálových tokov v členení podľa klasifikácie tokov domácej ťažby a zahraničného obchodu prezentované v tabuľkách a grafoch za čas...

Odpadky s Slovenskej republike

01.12.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Životné prostredie

Odpady v Slovenskej republike za rok 2019

V publikácii sú prezentované údaje o odpadoch (v členení na nebezpečné a ostatné) vzniknutých v rámci hospodárstva podľa druhov odpadov...

Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2015 - 2019

27.11.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Životné prostredie

Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2015 - 2019

Údaje o jednotlivých zložkách ŽP a ich stave, informácie o vybraných činnostiach, ktoré majú negatívny vplyv na ŽP, údaje o nákladoch...

Environmentálne účty - Účet materiálových tokov 2010 – 2018

22.01.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Životné prostredie

Environmentálne účty - Účet materiálových tokov 2010 – 2018

Údaje za účet materiálových tokov v členení podľa klasifikácie tokov domácej ťažby a zahraničného obchodu prezentované...


/wps/portal/ext/themes/environment/environment/publications Životné prostredie Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3MF5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Životné prostredie /Životné prostredie /Publikácie