Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Náklady práce

Náklady práce

Úplne náklady práce v SR

30.11.2021 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Úplné náklady práce v SR v roku 2020

Výsledky výberového zisťovania o úplných nákladoch práce vynakladaných zamestnávateľom na zamestnancov.

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch

30.07.2021 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2020

Ročné údaje o zamestnancoch a mzdách.

Štruktúra miezd v Slovenskej republike

30.06.2021 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Štruktúra miezd v SR v roku 2020

Publikácia obsahuje výsledky výberového zisťovania o štruktúre miezd v SR v triedení podľa zamestnania, pohlavia, veku a vzdelania.

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR

26.03.2021 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2020

Údaje o zamestnancoch a mzdách zo štvrťročného výkazníctva.

Úplne náklady práce v SR

02.11.2020 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Úplné náklady práce v SR v roku 2019

Výsledky výberového zisťovania o úplných nákladoch práce vynakladaných zamestnávateľom na zamestnancov.


/wps/portal/ext/themes/demography/cost/publications Náklady práce Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF24U2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Náklady práce /Publikácie