Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR Trenčiansky kraj 2015

15.07.2015 | Pracovisko ŠÚ SR Trenčín | Analytická publikácia | Neuvedená | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR, Trenčiansky kraj

Analytická publikácia zostavená z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Jej obsahom sú vybrané údaje za Trenčiansky kraj a jeho okresy...

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR Prešovský kraj 2015

15.07.2015 | Analytická publikácia | Pracovisko ŠÚ SR Prešov | Neuvedená | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR, Prešovský kraj

Analytická publikácia zostavená z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Jej obsahom sú vybrané údaje za Prešovský kraj a jeho okresy...

Základné údaje zo SODB 2011, obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity

24.05.2013 | Publikácia - údajové prehľady | Neuvedená | Ústredie ŠÚ SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o obyvateľstve s trvalým pobytom podľa ekonomickej aktivity za SR, kraje, okresy a obce.

Základné údaje zo SODB 2011, byty v SR, krajoch, okresoch a obciach

17.04.2013 | Publikácia - údajové prehľady | Neuvedená | Ústredie ŠÚ SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, byty v domoch v SR, krajoch, okresoch a obciach

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o obývaných bytoch v rodinných a bytových domoch podľa celkovej podlahovej plochy bytov v m2...

Základné údaje zo SODB 2011, byty v SR, krajoch, okresoch a obciach

03.04.2013 | Publikácia - údajové prehľady | Neuvedená | Ústredie ŠÚ SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, byty v SR, krajoch, okresoch a obciach

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o bytoch podľa obývanosti, formy vlastníctva, počtu obytných miestností,...

Základné údaje zo SODB 2011, domy v SR, krajoch, okresoch a obciach

27.03.2013 | Publikácia - údajové prehľady | Neuvedená | Ústredie ŠÚ SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, domy v SR, krajoch, okresoch a obciach

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o domoch podľa obývanosti, podľa ich typu, formy vlastníctva a obdobia výstavby za SR, kraje,...

Základné údaje zo SODB 2011, obyvateľstvo podľa najčastejšie používaných jazykov

14.08.2012 | Publikácia - údajové prehľady | Neuvedená | Ústredie ŠÚ SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, obyvateľstvo podľa najčastejšie používaných jazykov

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o obyvateľstve s trvalým pobytom podľa najčastejšie používaných jazykov na verejnosti...

Základné údaje zo SODB 2011, obyvateľstvo podľa počítačových znalostí

07.08.2012 | Publikácia - údajové prehľady | Neuvedená | Ústredie ŠÚ SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, obyvateľstvo podľa počítačových znalostí

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o obyvateľstve s trvalým pobytom podľa schopnosti používať v každodennom živote...

Základné údaje zo SODB 2011, obyvateľstvo podľa národnosti

10.07.2012 | Publikácia - údajové prehľady | Neuvedená | Ústredie ŠÚ SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, obyvateľstvo podľa národnosti

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o obyvateľstve s trvalým pobytom podľa národnosti za SR, kraje, okresy a obce. Rozsah 94 strán.

Základné údaje zo SODB 2011, obyvateľstvo podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

10.07.2012 | Publikácia - údajové prehľady | Neuvedená | Ústredie ŠÚ SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, obyvateľstvo podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o obyvateľstve s trvalým pobytom podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania za SR, kraje, okresy...

/wps/portal/ext/themes/demography/census/publications Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3QR6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Sčítanie obyvateľov, domov a bytov /Publikácie